Θέσεις Εργασίας Αρχιτεκτόνων

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Οικονομίδης + Ακκελίδου Αρχιτέκτονες  αναζητεί 2 φιλόδοξους αρχιτέκτονες για στελέχωση των ακόλουθων θέσεων:

Θέση 1 – Junior Architect

Προσόντα

 • Ελάχιστη εμπειρία 5 χρόνων σε αρχιτεκτονικό γραφείο στην Κύπρο
 • Άριστη γνώση 2D και 3D προγραμμάτων
 • Άριστη γνώση Office
 • Καλή γνώση των πολεοδομικών κανονισμών και διαδικασιών αδειοδότησης

Καθήκοντα

 • Σχεδιασμός (drafting) και ετοιμασία μελετών για υποβολή σε Αρχές
 • Σχεδιασμός (drafting) κατασκευαστικών μελετών
 • Αρχειοθέτηση και οργάνωση μελετών

Θέση 2 – Project Architect

Προσόντα

 • Ελάχιστη εμπειρία 8 χρόνων σε αρχιτεκτονικό γραφείο στην Κύπρο
 • Εμπειρία στη διεκπεραίωση, έλεγχο και συντονισμό μελετών μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστικών μελετών
 • Άριστη γνώση της κατασκευής και των οικοδομικών υλικών
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα λήψης αποφάσεων

Καθήκοντα

 • Ετοιμασία και έλεγχος μελετών για υποβολή σε Αρχές
 • Οργάνωση, ετοιμασία και έλεγχος κατασκευαστικών μελετών
 • Συντονισμός αρχιτεκτονικών μελετών με μελέτες άλλων Συμβούλων
 • Παρακολούθηση και διαχείριση Έργων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα πιο πάνω, παρακαλώ όπως αποστείλουν βιογραφικό και αντιπροσωπευτικό πορτφόλιο στο [email protected]mema-arch.com