Α΄Βραβείο Αναβάθμιση και Ανάδειξη του Μαρκιδείου Δημοτικού Θεάτρου και Περιβάλλοντος Χώρου

Simpraxis architects | Μάριος Χριστοδουλίδης, Χρίστος Χριστοδούλου. Ομάδα Μελέτης: Χρήστος Πασαδάκης, Στέλιος Ζενιέρης, Χαράλαμπος Μούντης.

Στόχος της πρότασης η αναβάθμιση και ανάδειξη του Μαρκιδείου Θεάτρου και δημιουργία προϋποθέσεων για την δυναμική ενεργοποίηση του συμπλέγματος με πολλαπλά οφέλη για τον αστικό ιστό της Πάφου. Μέσα από τις παρεμβάσεις μας έχουμε ως πρώτιστο σκοπό την δημιουργία ενός δημόσιου κτηρίου τοπόσημο για την πόλη και την αναβάθμιση της περιοχής. Η επιτυχής ανάδειξη του Μαρκιδείου δίνει την δυνατότητα οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής ανάτασης ολόκληρης της περιοχής, κυρίως με τον ορίζοντα του Πάφος 2017.

Περιγραφή Λύσης. Η απομάκρυνση της βιομηχανίας μαρμάρων και του συνεργείου αυτοκινήτων επιτρέπουν στο θέατρο να συσχετιστεί με τους δύο παρακείμενους δρόμους που το περιβάλλουν και να δημιουργήσει ένα διάλογο με αυτούς και κατά συνέπεια με την ίδια την πόλη.

Στα νότια με την επέκταση της καφετερίας προς την Αντρέα Γερούδη δημιουργείται δημόσιο και προσβάσιμο μέτωπο με τον δρόμο και επιτρέπει την ανεξάρτητη λειτουργία του χώρου από την λειτουργία του θεάτρου.

Στα δυτικά η προέκταση του φουαγιέ δημιουργεί μια δεύτερη είσοδο εξυπηρετώντας τον παρακείμενο χώρο στάθμευσης Καραβέλλα, ενώ μορφολογικά δημιουργείται μια διευρυμένη πρόσοψη που σηματοδοτεί την σημαντικότητα του πολιτιστικού αυτού χώρου, τόσο σε σχέση με το άμεσο δομημένο περιβάλλον, όσο και σε σχέση με την υπόλοιπη πόλη. Η σχέση μεταξύ κτηρίου και πλατείας ευνοεί την διακίνηση στο χώρο με τελική όμως κατάληξη τον ευδιάκριτο και επενδυμένο με ξύλο χώρο θεάματος.

Με αυτό τον τρόπο, το θέατρο αν και χωροθετημένο αρκετά πίσω από το οδικό δίκτυο επιτυγχάνει την συσχέτιση με τον αστικό ιστό. Σαν αποτέλεσμα δημιουργείται μια δημόσια πλατεία, η οποία μπορεί να ενεργοποιείται όταν το θέατρο δεν λειτουργεί διά μέσου της καφετερίας ή άλλων εκδηλώσεων δημόσιου χαρακτήρα. Η τοπιοτέχνηση με δέντρα στρατηγικά μελετημένη, προσφέρει σκίαση από την δυτική ηλιοφάνεια και δημιουργεί προϋποθέσεις για στάση και χώρο ανάπαυσης.

Εσωτερική Λειτουργία Θεάτρου. Η χωροθέτηση της σκηνής στο βόρειο μέρος του τεμαχίου επιτρέπει την δημιουργία ενός αποτελεσματικού δημόσιου χώρου πρόσβασης προς το θέατρο από τα νότια, αλλά και την απρόσκοπτη υπηρεσιακή λειτουργία της σκηνής στα δυτικά από τον χώρο στάθμευσης Καραβέλλα. Δημιουργείται νέα κατασκευή κερκίδων εντός του κελύφους με θεατρική διάταξη καθισμάτων σε αντίθεση με τα υφιστάμενα, τα οποία έχουν ελάχιστη κλίση και εξυπηρετούσαν κυρίως τον κινηματογράφο που προϋπήρχε στον χώρο. Χωροθετούνται διαδρόμοι πρόσβασης παράλληλοι με το ανατολικό και δυτικό κέλυφος του θεάτρου. Εσωτερικά δημιουργούνται νέες επιφάνειες ταβανιών και τοιχοποιίας από ξύλο, με βάση ακουστική μελέτη.

Δημιουργία Πλατείας και Αιθρίων. Στραγητικά χωροθετούνται 3χώροι πρασίνου / πλατείες για να βοηθούν στην εκτόνωση του περίκλειστου του θεάτρου και των χρηστών.

  • Η δημόσια πλατεία θεάτρου είναι ο πιο εξωστρεφής χώρος, ο οποίος απευθύνεται στην πόλη και οποίος μπορεί να λειτουργεί και ανεξάρτητα από το θέατρο. Είναι χώρος μετάβασης από την πόλη προς το θέατρο και ενισχύει τον χαρακτήρα του δημόσιου κτηρίου στο θέατρο.
  • Το εσωτερικό προαύλιο / αίθριο στην δυτική πλευρά του θεάτρου είναι ημιδημόσιου χαρακτήρα. Λειτουργεί ως χώρος εκτόνωσης / διαλείμματος, τόσο για τους θεατές κατά την διάρκεια των παραστάσεων, όσο και για τους εργαζόμενους εντός του χώρου. Είναι μέρος της μετάβασης από την είσοδο προς το θέατρο όπου προσφέρει φυσικό φωτισμό και σκίαση με δέντρα. Ταυτόχρονα, μπορεί να λειτουργεί σαν θερινό foyer μεγαλύτερης κλίμακας.
  • Η πλήρως ιδιωτική αυλή στο ανατολικό σύνορο με πρόσβαση από τα καμαρίνια, που χρησιμοποιείται μόνο ως χώρος εκτόνωσης από τους καλλιτέχνες.

Είσοδος και Καφετερία. Οριοθετούν την δημόσια πλατεία και ορίζουν με σαφήνεια την σχέση με το οδικό δίκτυο. Ταυτόχρονα, η χωροθέτηση της καφετερίας όπως η προέκταση της εισόδου προς τα δυτικά, δημιουργούν προστατευτικό περίβλημα προς την πλατεία διακόπτοντας την οπτικοακουστική σχέση με τους παρακείμενους υπηρεσιακούς χώρους όπως το βενζινάδικο στα ανατολικά και ο χώρος στάθμευσης και ανεφοδιασμού των λεωφορείων στα βορειοδυτικά.