Α΄Βραβείο Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Κάτω Πάφου

Simpraxis architects | Μάριος Χριστοδουλίδης, Χρίστος Χριστοδούλου, Παναγιώτης Παναγή. Ομάδα Μελέτης: Χρήστος Πασαδάκης, Στέλιος Ζενιέρης.

Στρατηγική Επέμβασης. Η στρατηγική επέμβασης βασίζεται στην δημιουργία μιας περιήγησης, ενός ευλαβικού αρχαιολογικού περίπατου ταυτόχρονα και μιας αστικής πορείας, η οποία χαρτογραφεί την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων με αναφορές για τον επισκέπτη, τόσο στην παλιά, όσο και στην σύγχρονη πόλη. Αναγνωρίζει την διακοπή της ομαλής κίνησης των υφιστάμενων αρτηριών, Λεωφόρου Αποστόλου Παύλου και οδού Αγίας Κυριακής και στρατηγικά με την προσθήκη της πεζογέφυρας, ενοποιεί σε πολλαπλά επίπεδα τον αρχαιολογικό χώρο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ενοποίηση και εμπλουτισμό της αρχαιολογικής εμπειρίας. Ενισχύονται όλες οι διασυνδέσεις λειτουργικά και οπτικά, προς τα διάφορα ιστορικά μνημεία, προσβάσεις, θέες την πλατεία, ενώ προτείνονται σύγχρονες, εφήμερες κατασκευές, για να φιλοξενήσουν χρήσεις και να υποστηρίξουν λειτουργίες απαραίτητες για τον αρχαιολογικό περίπατο και την πλατεία, την περιοχή επέμβασης ευρύτερα.

Γέφυρα. Η χωροθέτηση της γέφυρας στην συγκεκριμένη θέση συμβολιά αποτελεί την είσοδο προς την ιστορική περιοχή, τόσο από την Απόστολου Παύλου, όσο και από τον βόρειο χώρο όπου προτίθεται να ανεγερθεί το κέντρο επισκεπτών και πετυχαίνει τα εξής:

 • Σε πολεοδομικό και αστικό επίπεδο σηματοδοτεί την είσοδο στον ευρύτερο Αρχαιολογικό Χώρο και την πρόσβαση προς το Λιμανάκι. Η σηματοδότηση είναι διακριτική και δεν υπερβαίνει την κορυφογραμμή των βράχων.
 • Σε ιστορικό / λειτουργικό επίπεδο ενοποιεί τους αρχαιολογικούς χώρους εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αποστόλου Παύλου, Φάμπρικας και οδού Αγίας Κυριακής. Αποκαθιστά την ενότητα με ήπιο τρόπο, με ομαλότητα στην διακίνηση που δίνει ανεμπόδιστη πρόσβαση στα ΑΜΕΑ, αλλά και στο ευρύ κοινό και με την συγκεκριμένη θέση δημιουργεί σε επίκαιρο και επιλεγμένο σημείο πλατφόρμα παρατήρησης του αρχαιολογικού χώρου. Άφιξη δημιουργείται στην περιοχή παρατηρητηρίου και εκκίνηση παράπλευρα της Λεωφόρου Αγίου Παύλου.
 • Σε οικολογικό επίπεδο επιτυχαίνει την ενοποίηση του οικοσυστήματος με την ουσιαστική μεταφορά στοιχείων χλωρίδας στην ίδια την γέφυρα, λειτουργώντας αναπόσπαστο στοιχείο του ίδιου του οικοσυστήματος. Επενδύεται με τρυπητή λαμαρίνα και ως δάπεδο χρησιμοποιεί μεταλλική σχάρα, κά

  τω από την οποία θα υπάρχουν στοιχεία του οικοσυστήματος (χώμα, χλωρίδα κτλ).

Πλατεία / Χώρος Συνάθροισης. Η φιλοσοφία της πρότασης στηρίζεται στην λογική του όμορου ψαροχωριού: τυπολογικά αναγνωρίστηκαν ισόγεια κτίσματα με επιμήκη κάτοψη, λιτά, με χωροθέτηση που να υπακούει όχι σε κάποιο σύστημα προκαθορισμένο, παρά μόνο σε λειτουργικούς λόγους. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω η χωροθέτηση βασίστηκε στα εξής συνθετικά στοιχεία:

 • Όριο προστασίας των υφιστάμενων ιδιωτικών οικοδομών.
 • Όριο σε σχέση με το οδικό δίκτυο (οδός Αγίου Αγαπητικού).
 • Ανοίγματα / είσοδοι προς την πλατεία.
 • Οπτική και λειτουργική συνέχεια με το αρχαίο Θέατρο.
 • Οπτικές φυγές από και προς την πλατεία και τα μνημεία (θέατρο, λουτρά κτλ).
 • Ανάγκη ενδιάμεσου / ημιδημοσίου χώρου μεταξύ του τζαμιού και του δημόσιου χώρου της Πλατείας.

Προτείνονται προκατασκευασμένες εφήμερες “μονάδες” μεγέθους “μονάδας container” που με οχήματα, με ευκολία και ταχύτητα μπορούν να αναπτυχθούν και να αποτελέσουν στοιχεία κοινωνικής συμπύκνωσης στην πλατεία, να υποστηρίξουν χρήσεις. Η τυπολογία “άτακτης” χωροθέτησης των υφιστάμενων κατοικιών στο ψαροχώρι μετατρέπεται σε τρόπο επανένταξης της “μονάδας” στην περιοχή της Πλατείας. Ταυτόχρονα, δίνουν ευχέρεια ευέλικτης εναλλαγής χρήσης, περιλαμβάνουν καφετερία / αναψυκτήριο, εκθεσιακό χώρο, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους υγιεινής. Οι ίδιες μονάδες παρέχουν στήριξη σε συρματόσχοινα προέντασης, σε ύψος περίπου 5μ, τα οποία σηματοδοτούν τους χώρους εκδηλώσεων και ταυτόχρονα λειτουργούν ως στοιχεία υποδομής για τοποθέτηση πανιού σκίασης, φωτιστικών και ηχητικών σωμάτων.