Α΄Βραβεο Πεζογέφυρα στην Λεωφόρο Τάσσου Παπαδόπουλου στη Πάφο

Αρχιτεκτονικό Γραφείο: EP Architects, Αρχιτέκτων Μηχανικός | Μελετητής έργου: Ελίνα Παττίχη | Πολιτικός Μηχανικός: Ανδρέας Ανδρέου | Μηχανολόγος Μηχανικός: Τρύφωνος & Κατσαμπάς | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός: Γεώργιος Κόκου.

Το έργο Πεζογέφυρα C διακρίθηκε στον διεθνή διαγωνισμό Future Project Awards με το βραβείο Special Judges’ Recognition, το οποίο απονεμήθηκε σε τέσσερα έργα. Ο διαγωνισμός αυτός διοργανώνεται από το αρχιτεκτονικό περιοδικό της διοργάνωσης Architectural Review σε συνεργασία με το MIPIM2013. Το έργο διακρίθηκε στην κατηγορία “Un-built regeneration and Master planning projects”. Η βασική κριτική που συνέβαλε στη διάκριση της Πεζογέφυρας αναφέρεται στο γεγονός ότι, αποτελεί στατικής σημασίας της μορφής αλλά και ως αρχιτεκτονικό και συνδετικό στοιχείο στον αστικό ιστό της πόλης. Το βραβείο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Architectural Review και ιστοσελίδες, όπως BBC και Telegraph.

Η Πεζογέφυρα C αποτελεί το Α΄Βραβείο σε ευρωπαϊκό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Πάφου το 2011. Το έργο θα πραγματοποιηθεί στην Λεωφόρο Τάσσου Παπαδόπουλου στη Πάφο.

Λειτουργία.

Η μορφολογία της Πεζογέφυρας καθορίστηκε με βάση το λειτουργικό διάγραμμα της κυκλοφορίας των πεζών. Οι κατευθύνσεις της κυκλοφορίας από και προς τα σχολεία καθόρισαν σε κάτοψη την καμπύλη αυτή χειρονομία. Στο νοτιοδυτικό άκρο λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου, προτείνεται κατακόρυφη κυκλοφορία με κλίμακα και ανελκυστήρα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχει ληφθεί υπόψην στον σχεδιασμό της κυκλοροφίας η διακίνηση των ποδηλατών με κενό παρά το κλιματοστάσιο. Στην βορειοανατολική αφετηρία της γέφυρας προς το Γυμνάσιο, η Πεζογέφυρα προσαρμοσμένη στην μορφολογία του εδάφους, καταλήγει στην αυλή του Γυμνασίου λόγω της συμβατότητας του υψομέτρου του σχολείου με την Πεζογέφυρα και στον αδιέξοδο δρόμο.

Για την άμεση πρόσβαση στην Πεζογέφυρα από το βορειανατολικό πεζοδρόμιο του δρόμου, κατασκευάζεται κλίμακα με δύο σκέλη που αποτελούν την στήριξη της κατασκευής στο σημείο αυτό, ενώ επί του καταστρώματος διαμορφώνεται διαπλάτυνση για στάση και ξεκούραση. Σαρώνοντας την επιφάνεια της γέφυρας κατά την εγκάρσια της τομή, η γεωμετρία της διαφοροποιείται, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση κλιμακοστασίων, ραμπών και καθιστικών χώρων στις διπλής καμπυλότητας επιφάνειες. Όσον αφορά στην τοπιοτέχνηση, ο σχεδιασμός της υπηρετεί το λειτουργικό διάγραμμα της γέφυρας με καμπύλες χαράξεις που διαμορφώνουν χώρους κίνησης, καθιστικά στοιχεία και ανθοδόχες για χαμηλή και ψηλή φύτευση.

Κατασκευή.

Η Πεζογέφυρα κατασκευάζεται με τρόπο κατά τον οποίο η πλατφόρμα διακίνησης και τα στηθαία συναποτελούν και τον φέροντα οργανισμό, ως μία αναδιπλούμενη επιφάνεια. Η κατακόρυφη κυκλοφορία καθορίζει τη μορφολογία των στηρίξεων ενσωματώνοντας λειτουργικές και στατικές παραμέτρους σε μία ενιαία γεωμετρική οντότητα.

Συγκεκριμένα, η κεντρική ζώνη του διαδρόμου που αποτελεί το κυρίως φέρον στοιχείο διαμορφώνεται από μεταλλική κυβοτοειδή διατομή μεταβλητών διαστάσεων, η οποία ακολουθεί την αρχιτεκτονική μορφή. Οι υπόλοιπες επιφάνειες στηρίζονται προβολικά από την κεντρική ζώνη ως επίσης μεαλλικές κυβοτοειδείς διατομές. Στην επιφάνεια του καταστρώματος και επί του κατακόρυφου χαλύβδινου στηθαίου διαμορφώνονται στρογγυλές οπές με παραμετρική λογική αυξομείωση της διαμέτρου τους.

Οι οπές αυτές χρησιμοποιούνται στην περίπτωση του καταστρώματος για την τοποθέτηση φωτιστικών στοιχείων δαπέδου ενώ, στην περίπτωση του χαλύβδινου στηθαίου περιορίζουν την ειδική θερμοχωρητικότητα της επιφάνειας αφήνοντας τον αέρα να τη διαπερνά και μειώνοντας τη μάζα της. Η συμβολή προηγμένων συστημάτων σχεδίασης και κατασκευής CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) είναι καθοριστική για τον σχεδιασμό και την κατασκευή της γέφυρας.