Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ∙ Συγκρότημα Κοινωνικής Κατοικίας στην Ενορία Αγίου Νικολάου

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) ανακοινώνει την προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την “Ανέγερση Συγκροτήματος Κοινωνικής Κατοικίας στην Ενορία Αγίου Νικολάου στο Δήμο Λάρνακας”. Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επίλυση του έργου “Συγκρότημα Κοινωνικής Κατοικίας στην Περιοχή Αγίου Νικολάου στο Δήμο Λάρνακας”, το οποίο σε συνάρτηση με το κόστος κατασκευής που πρέπει να κυμαίνεται στα όρια που καθορίζει ο Διαγωνισμός, θα πρέπει να διακρίνεται από ποιότητα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, καθώς και από κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση.

Σύνθεση Μελών Κριτικής Επιτροπής

Πρόεδρος: Χρίστος Χριστοδούλου, Αρχιτέκτονας – μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΑΓ
Έλενα Σοφιανού, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος ΚΟΑΓ
Ηρακλής Παπαχρίστου, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Ανδρέας Βάρδας, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Βαρνάβας Βαρνάβα, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Συνοπτικός Πίνακας Χρονοδιαγράμματος Διαγωνισμού

Ανακοίνωση του Διαγωνισμού: 10.04.2020
Δημοσιοποίηση των στοιχείων του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα Γενικού Λογιστηρίου, στον ημερήσιο τύπο και ιστοσελίδες ΕΤΕΚ, Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου: 10.04.2020
Λήξη προθεσμίας αποδοχής ερωτήσεων: 04.05.2020
Δημοσιοποίηση απαντήσεων: 08.05.2020
Λήξη προθεσμίας υποβολής / αποστολής των μελετών: 16.07.2020 μεταξύ των ωρών 08:00 μέχρι τις 14:00. Η υποβολή θα γίνει στα Γραφεία του ΚΟΑΓ, Λεωφ. Αθαλάσσας 14, 4ος όροφος, 2011 Στρόβολος
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 31.07.2020

Επίσημη Διεύθυνση Διαγωνισμού

Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Συγκρότημα Κοινωνικής Κατοικίας στην περιοχή Αγίου Νικολάου
Διεύθυνση: Λεωφ. Αθαλάσσας 14, 4ος όροφος, 2011 Στρόβολος – Τ.Θ.23928, 1687 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22427000 – Φαξ: 22513143 – ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις μελέτες που θα υποβληθούν και θα βραβεύσει τις καλύτερες με τα ακόλουθα βραβεία και διακρίσεις:

Α’ Βραβείο: €30,000
Β’ Βραβείο: €22,000
Γ’ Βραβείο: €15,000
Έπαινος €3,000

Διάθεση Εγγράφων: Μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας eProcurement στο χώρο του διαγωνισμού, ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, θα πρέπει να συνδεθεί με το διαγωνισμό, πράγμα που συντελείται αυτομάτως από το Σύστημα, όταν αποκτήσει κάποιος τα έγγραφα, ενώ είναι συνδεδεμένος ως χρήστης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.