Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών ∙ Σχεδιασμός Περιβάλλοντος Χώρου Αρχαίου Θεάτρου Α’ στη Λάρισα.

Προκηρύχθηκε από τον Δήμο Λαρισαίων “Διεθνής Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για τον Σχεδιασμό του Περιβάλλοντος χώρου του Αρχαίου Θεάτρου Α”. Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε από τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς της UNESCO και τις συστάσεις της UIA για την καλύτερη εφαρμογή τους.  Ειδικότερα, ο Δήμος Λαρισαίων προσκαλεί Αρχιτέκτονες ή ομάδες πολλαπλών ειδικοτήτων, οι οποίες αποτελούνται από τουλάχιστον έναν Αρχιτέκτονα μαζί με άλλες ειδικότητες, όπως Αρχιτέκτονες τοπίου, Αρχιτέκτονες αστικού σχεδιασμού κ.λπ. από όλο τον κόσμο.

Το Αρχαίο Θέατρο Α’ της Λάρισας είναι ένα υπαίθριο θέατρο, χτισμένο το δεύτερο μισό του 3ου αιώνα π.Χ. το μεγαλύτερο στη Θεσσαλία – Κεντρική Ελλάδα, κατασκευασμένο για χωρητικότητα 10.000 ατόμων, βρίσκεται στη νότια πλαγιά του λόφου του “Φρουρίου”, ο οποίος ταυτίζεται με την οχυρωμένη αρχαία Ακρόπολη, στο κέντρο της πόλης της Λάρισας. Το θέατρο έχει αποκαλυφθεί σχεδόν ολόκληρο πρόσφατα μετά από μια μακρά περίοδο απαλλοτριώσεων και ανασκαφών. Τα έργα αποκατάστασης, τα οποία σταδιακά ολοκληρώνονται, θα επιτρέψουν την πλήρη λειτουργικότητά του.

Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.saata-competition.gr

Το Περιεχόμενο του Διαγωνισμού
Ο διοργανωτής αναγνωρίζει το σημαντικό νόημα και την αξία του Αρχαίου Θεάτρου Α’ της Λάρισας, καθώς και τον αντίκτυπό του στην ταυτότητα της πόλης. Η πρόθεση του διοργανωτή να δώσει το θέατρο στο κοινό και να μετατρέψει αυτό το μεγάλης αξίας αρχαίο μνημείο σε ενεργό μέρος της σύγχρονης ζωής της Λάρισας, απαιτεί την επανεξέταση του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου του με στόχο, τόσο τη βέλτιστη ανάδειξή του όσο και την καλύτερη δυνατή ένταξή του στον πολεοδομικό ιστό και τη σύνδεσή του με τα άλλα σημαντικά τοπόσημα και τις χρήσεις γης. Η μελλοντική λειτουργία του μνημείου ως θέατρο με προβλεπόμενη χωρητικότητα 1.500 θεατών, θα δημιουργήσει πέρα από τις λειτουργικές ανάγκες και νέες ισορροπίες και δυναμικές σε ολόκληρη την πόλη και θα επηρεάσει σημαντικά την ίδια της την ταυτότητα.

Η Πρόσκληση
Η πρόκληση του διαγωνισμού είναι η μετατροπή ενός μη ενεργού μείζονος αξίας αρχαίου μνημείου σε ενεργό σημείο αναφοράς της σύγχρονης ζωής της πόλης, το οποίο θα δημιουργήσει νέες ισορροπίες και συσχετισμούς. Ταυτόχρονα, μέσω του επαναπροσδιορισμού και επανασχεδιασμού των ανοικτών δημόσιων χώρων που περιβάλλουν το Αρχαίο Θέατρο Α’, του σχεδιασμού εκείνων που ενδεχομένως να προκύψουν με τις απαλλοτριώσεις, καθώς και τη χωροθέτηση των βασικών λειτουργικών αναγκών του θεάτρου, ο διαγωνιζόμενος καλείται να επιτύχει την ανάδειξη ενός νέου ενεργού τοπόσημου πολιτισμού, ικανό όχι μόνο να φέρει διεθνή προβολή και αναγνωσιμότητα, αλλά και να προσελκύσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Επιπλέον, η θέση του μνημείου στην καρδιά του κέντρου της πόλης σε συνδυασμό με τη μελλοντική λειτουργία του κάνει την περίπτωση μοναδική.

Περιοχή Μελέτης
Η περιοχή του διαγωνισμού καταλαμβάνει περίπου 42 εκτάρια (420.000 τ.μ.) και χωρίζεται σε δύο περιοχές:
Περιοχή 1: Είναι ο περιβάλλον χώρος σε άμεση γειτνίαση με το Αρχαίο Θέατρο.
Περιοχή 2: Είναι ο ευρύτερος περιβάλλον χώρος επιρροής του θεάτρου.

Τύπος Διαγωνισμού ∙ Γλώσσα ∙ Σύστημα Μέτρησης
Ο διαγωνισμός “Σχεδιασμός του Περιβάλλοντος Χώρου του Αρχαίου Θεάτρου Α’ στη Λάρισα” είναι Ανοικτός Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, και αποτελεί μια πρώτη πρόσκληση ιδεών από επαγγελματίες, όπως απαιτείται από τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA). Όλοι οι Κανονισμοί και κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και η επιλογή της Κριτικής Επιτροπής, είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών διαγωνισμών της UIA. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Αγγλική. Το σύστημα μέτρησης είναι το μετρικό.

Καταλληλόλητα Συμμετοχής
Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός σε Αρχιτέκτονες από όλες τις χώρες του κόσμου, που έχουν δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος στη χώρα κατοικίας τους. Λόγω της μεγάλης σημασίας της περιοχής του διαγωνισμού και το μέγεθός της, ο Διοργανωτής ενθαρρύνει τον σχηματισμό ομάδων που θα ενσωματώνουν εκτός της αρχιτεκτονικής και άλλες ειδικότητες όπως αρχιτεκτονική τοπίου, αστικό σχεδιασμό, πολεοδομία, αρχαιολογία, ιστορία, κοινωνιολογία κ.ά.

Μέλη Κριτικής Επιτροπής
Πρόεδρος Επιτροπής, Renato Rizzi – Ιταλία
Deniz Incedayi – Τουρκία
Rainer Mahlamäki – Φινλανδία
Aristidis Sapounakis – Ελλάδα
Εκπρόσωπος UIA, Christian Sumi – Ελβετία
Εκπρόσωπος UIA, Jacek Lenart – Πολωνία

Βραβεία και Χρηματικό Έπαθλο
Συνολικά το καθαρό ποσό των €63.000 θα κατανεμηθεί στους νικητές που θα επιλεχτούν από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, και θα είναι ως εξής:
1ο βραβείο €30.000
2ο βραβείο €15.000
3ο βραβείο €10.000
4ο βραβείο €5.000
5ο βραβείο €3.000

Χρονοδιάγραμμα
Έναρξη διαγωνισμού και εγγραφής 20 Σεπτεμβρίου, 2021
Λήξη εγγραφής στην ιστοσελίδα 19 Νοεμβρίου, 2021
Περίοδος ερωτήσεων 24-30 Σεπτεμβρίου, 2021
Δημοσίευση απαντήσεων 15 Οκτωβρίου, 2021
Προθεσμία υποβολής συμμετοχών (ταχ/κή αποστολή) έως: 24 Φεβρουαρίου, 2022
Προθεσμία παραλαβής συμμετοχών με ταχυδρομείο ή courier 14 Μαρτίου, 2022
Συνεδριάσεις Κριτικής Επιτροπής 16-18 Μαρτίου, 2022
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 22 Μαρτίου, 2022

Εγγραφή Διαγωνιζομένων
Η εγγραφή των διαγωνιζομένων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού (https://www.saata-competition.gr), μέσω του συνδέσμου “registration” το αργότερο μέχρι τις 19 Νοεμβρίου, 2021.