Διάλεξη Ηρακλή Παπαχρίστου ∙ Κλίμακα + Αρχιτεκτονική

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο της σειράς Σεμιναρίων Αρχιτεκτονικής SUCY, διοργανώνει την 5η υβριδική διάλεξη. Προσκεκλημένος ομιλητής είναι ο Αρχιτέκτονας, Ηρακλής Παπαχρίστου, ο οποίος θα παρουσιάσει τη διάλεξη με τίτλο “Κλίμακα + Αρχιτεκτονική”.

 

07.04.2022 | 19:00 – 20:30
Φουαγιέ Τμήματος Αρχιτεκτονικής (Λεωφ. Καλλιπόλεως 75, 1678 Λευκωσία)

Η διάλεξη είναι υβριδική με ταυτόχρονη ζωντανή αναμετάδοση στο zoom και facebook.
Zoom: https://tinyurl.com/43keausn
Facebook: https://www.facebook.com/archucy

 

Η κλίμακα είναι μια έννοια που μπορεί να προσδιοριστεί διαμέσου πολλαπλών προσεγγίσεων. Αποτελώντας ένα βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής και αναλόγως του πλαισίου στο οποίο εντάσσεται, η κλίμακα θα μπορούσε να έχει μια σειρά από ορισμούς: «η προσαρμογή του περιέχοντος χώρου στις διαστάσεις του περιεχομένου, το μέγεθος ενός κτηρίου ως πολλαπλάσιο σταθερών στοιχείων, η διαφορετικότητα των επιπέδων σύλληψης του χώρου, η διαφορά στην αντίληψη του χώρου ανάλογα με την απόσταση υποκειμένου – αντικειμένου κ.α.». Η διάλεξη αφορά την εμμονή του Αρχιτέκτονα για το κτήριο ως αντικείμενο και την παραγωγή του μέσα από απόλυτα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ όρους που στόχο έχουν την επακόλουθη δημιουργία ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Ο Αρχιτέκτονας προκαλεί διαμέσου της κλίμακας ποικίλα αποτελέσματα. Κάθε κτήριο αποτελεί ένα είδος επέμβασης στο περιβάλλον (είτε φυσικό, είτε ανθρωπογενές) στο οποίο τοποθετείται. Μετρικά και τεχνικά μεγέθη συνθέτονται με σκοπό τη δημιουργία αισθητικών και ψυχολογικών αποτελεσμάτων (Χωρική Εμπειρία). Τρία υλοποιημένα κτήρια σε τρεις διαφορετικές κλίμακες και σε τρία διαφορετικά περιβάλλοντα, αποτελούν αφορμές παρουσίασης του τρόπου που η ομάδα του γραφείου διαχειρίζεται τη διαδικασία του σχεδιασμού τους, μέχρι και την υλοποίηση τους.