Εκπαιδευτικό Διαδικτυακό Σεμινάριο ∙ Κανονισμοί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Πεδίο Γνώσης απευθύνει πρόσκληση σε Αρχιτέκτονες για συμμετοχή στο διαδικτυακό Σεμινάριο κατάρτισης με τίτλο «Κανονισμοί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία», με Εκπαιδευτή τον Δρ. Φλώρο Παντελή. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων έτσι ώστε, να πληρούνται οι απαιτήσεις της Κυπριακής Νομοθεσίας που προνοούνται από τους Κανονισμούς περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κανονισμοί 2015). Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και οι συμμετέχοντες θα έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν όλες τις Ενότητες. Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα δοθεί στον κάθε συμμετέχοντα πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πεδίο Γνώσης.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει εξασφαλίσει οκτώ (8) θέσεις, τις οποίες θα παραχωρήσει δωρεάν σε μέλη του. Οι πρώτοι οκτώ (8) Αρχιτέκτονες – μέλη που θα δηλώσουν συμμετοχή θα επωφεληθούν της χορηγίας.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] 

Το εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας zoom, θα έχει διάρκεια 8 ώρες τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

06 Απριλίου 2021 – 18:00-20:00
07 Απριλίου 2021 – 18:00-20:00
13 Απριλίου 2021 – 18:00-20:00
15 Απριλίου 2021 – 18:00-20:00

Περιεχόμενο κατάρτισης

Κύριος του Έργου και συντελεστές ενός Έργου
• Καθορισμός των συντελεστών ενός Έργου
• Υποχρεώσεις του Κύριου ενός Έργου
• Υποχρέωση απασχόλησης Συντονιστών. Πότε απαιτείται ο ορισμός Συντονιστή Α & Υ στο στάδιο μελέτης ενός Έργου και Συντονιστή Α & Υ στο στάδιο εκτέλεσης ενός Έργου
• Γνωστοποίηση Έναρξης Εργασιών

Συντονιστής Α & Υ στο στάδιο μελέτης
• Απαιτούμενα προσόντα
• Αρμοδιότητες

Μελετητές
• Αρμοδιότητες
• Γενικές αρχές πρόληψης σε θέματα Α & Υ κατά την εκπόνηση της μελέτης ενός Έργου
• Υποχρεώσεις του Κύριου ενός Έργου
• Υποχρέωση απασχόλησης Συντονιστών. Πότε απαιτείται ο ορισμός Συντονιστή Α & Υ στο στάδιο μελέτης ενός Έργου και Συντονιστή Α & Υ στο στάδιο εκτέλεσης ενός Έργου
• Γνωστοποίηση Έναρξης Εργασιών

Σχέδιο Α & Υ
• Πότε απαιτείται και σε ποιο στάδιο του Έργου
• Αρμόδιο για την εκπόνηση του
• Ελάχιστες απαιτήσεις

Φάκελος Α & Υ
• Πότε απαιτείται και σε ποιο στάδιο του Έργου
• Αρμόδιος για την ετοιμασία του
• Ελάχιστες απαιτήσεις

Γραπτές Εκτιμήσεις Κινδύνων
• Βασικά στοιχεία εκτιμήσεων κινδύνων
• Σκοπός της εκτίμησης κινδύνου
• Διαδικασία
• Υπολογισμός κινδύνου και επικινδυνότητας
• Πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής

Περαιτέρω πληροφορίες συμμετοχής
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Διευθυντή Κ.Ε.Κ. Πεδίο Γνώσης κ. Ανδρέα Νικολάου, τηλ. 99389135

 

Προβολή Πρόσκλησης εδώ