Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Ενεργειακή Μετάβαση ∙ Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

To Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου διοργανώνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο “Ενεργειακή Μετάβαση (Βιοκλιματικός Σχεδιασμός)”, με εισηγητή τον Δρ. Φλουρέντζο Φλουρέντζου. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες, ενεργειακούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους και πραγματοποιείται τη Τετάρτη 20.10.2021 μεταξύ των ωρών 8.30π.μ – 4.30μ.μ στα Εργαστήρια Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Παραγωγικότητας στα κτήρια του πρώην ΑΤΙ στην Αθαλάσσα.

Ανάγκη Κατάρτισης
Οι καταστρεπτικές κλιματικές αλλαγές και το φαινόμενο του θερμοκηπίου οφείλονται κυρίως στην απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα (και σε άλλα αέρια), παράγωγα της καύσης των υδρογονανθράκων για την παραγωγή ενέργειας. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτήρια είναι σημαντική, αφού στην Ευρώπη πάνω από το 40% της ενέργειας δαπανάται σε κτήρια. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτηρίων μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και συνεπώς στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Είναι μια οικονομική και βιώσιμη λύση και η χώρα μας έχει μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό, ανεκμετάλλευτο κυρίως από την έλλειψη γνώσης και πρακτικής. Στα πλαίσια του γενικού στόχου για εξοικονόμηση ενέργειας, καθίσταται επιβεβλημένη η ανάγκη ενημέρωσης και εκπαίδευσης των ενδιαφερομένων στις βασικές αρχές του σχεδιασμού της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής για τη σωστή εκμετάλλευση του ήλιου το χειμώνα και την σωστή προστασία το καλοκαίρι.

Στόχοι
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

Σε επίπεδο γνώσεων
Να αναγνωρίζουν το ανεκμετάλλευτο βιοκλιματικό δυναμικό που παρέχει το Κυπριακό κλίμα και ποσοτικά και ποιοτικά.
Να αναγνωρίζουν τις βασικές τεχνικές εκμετάλλευσης στο εξωτερικό αλλά κυρίως στην Κύπρο σε πραγματικά κτήρια.
Να περιγράφουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής για τη σωστή εκμετάλλευση του ήλιου το χειμώνα και τη σωστή προστασία το καλοκαίρι.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
Να πραγματοποιούν δυναμική προσομοίωση για σωστή διαστασιολόγηση των ανοιγμάτων και να καθορίζουν στρατηγικές νυχτερινού δροσισμού με φυσικό αερισμό.
Να τεκμηριώνουν το βέλτιστο βαθμό θερμομόνωσης τόσο το καλοκαίρι όσον και το χειμώνα
Να αποδεικνύουν την επίδραση της κάθε επιλογής στην θερμική συμπεριφορά ενός ελεύθερου κτιρίου και τα θερμικά φορτία καθώς και τη ζήτηση θερμότητας και ψύξης ενός κλιματιζόμενου κτιρίου.

Σε επίπεδο στάσεων
Να παρακινούν στο βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτηρίων.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι οκτώ (8) ώρες. Επτά (7) ώρες με φυσική παρουσία που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20.10.2021 μεταξύ των ωρών 8.30π.μ – 4.30μ.μ στα Εργαστήρια Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Παραγωγικότητας στα κτήρια του πρώην ΑΤΙ στην Αθαλάσσα ΚΑΙ 90 λεπτά τηλεδιάσκεψη που θα διεξαχεί τη Δευτέρα 18.10.2021 μεταξύ των ωρών 5.30μ.μ και 7.00μ.μ για επίδειξη του λογισμικού δυναμικής προσομοίωσης Dial+

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο λογισμικό Dial+. Μεταξύ της Δευτέρας 18/10 και Τετάρτης 20/10 θα μπορούν να εξασκηθούν προσομοιώνοντας προβλήματα που θα τους υποβληθούν κατά την παρουσίαση του λογισμικού, αλλά και δικά τους προβλήματα. Τις τελευταίες δύο περιόδους της Τετάρτης θα αφιερωθεί χρόνος για χρήση του λογισμικού με καθοδήγηση του εκπαιδευτή, γι’ αυτό καλούνται οι συμμετέχοντες όπως προσκομίσουν φορητό υπολογιστή με το πρόγραμμα εγκατεστημένο.

Το περιεχόμενο του προγράμματος σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα €120 το άτομο. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενό τους και ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης, η οποία ανέρχεται στα €96 το άτομο, με υπόλοιπο πληρωτέο στο ΚΕΠΑ €24 το άτομο.

Υπεύθυνος Προγράμματος
Για συμμετοχή και περισσότερες πληροφορίες, όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να απευθύνονται στον Υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Iωάννη Τσολιά | ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] | τηλ. 24812350 – 24812430