ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Η αναβάθμιση του ενιαίου πια επιστημονικού και επαγγελματικού φορέα ως του μοναδικού εταίρου της κοινωνίας και της Πολιτείας στα θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική και τον κόσμο των αρχιτεκτόνων, αποτελεί σημαντικό επίτευγμα και ίσως το επιστέγασμα της 30χρονης ιστορίας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Καθιέρωση του θεσμού Προκύρηξης Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών για όλα τα δημόσια κτήρια

Εκσυγχρονισμός ελέγχου της ανάπτυξης, πάταξης της γραφειοκρατίας

Αναθεώρηση Τοπικών Σχεδίων

Αναθέσεις Έργων του Δημοσίου

Θεσμοθέτηση ελάχιστων προσφερόμενων υπηρεσιών/αμοιβών

Ενεργειακή απόδοση των κτηρίων

Υποχρεωτική επίβλεψη

Τροποποίηση του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου

Αντιμετώπιση της ύφεσης και των επιπτώσεων της Οικονομικής κρίσης / Μέτρα μείωσης της ανεργίας