Εκσυγχρονισμός ελέγχου της ανάπτυξης, πάταξης της γραφειοκρατίας,