Καθιέρωση του θεσμού Προκύρηξης Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών για όλα τα δημόσια κτήρια,