Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Αρχιτεκτονικής Mies van der Rohe 2022 ∙ Yποβολή Έργων Β’ Φάσης

Με διαφορετικούς όρους εντολής διεξάγεται, ο διαγωνισμός για το σημαντικότερο Ευρωπαϊκό Βραβείο Αρχιτεκτονικής, που θεσπίστηκε το 1987 από το Ίδρυμα Mies van der Rohe λόγω της πανδημίας Covid-19. Το Ίδρυμα Mies van der Rohe καλεί τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, να συμμετάσχει στη Β’ Φάση του διαγωνισμού υποβάλλοντας ακόμη ένα υποψήφιο έργο για την εκπροσώπηση της Κύπρου. Τα έργα που υποβλήθηκαν στη Α’ Φάση μαζί με αυτά της Β’ Φάσης θα αποτελέσουν τον κατάλογο έργων που θα διαγωνιστούν για το EU Mies Award 2022. Οι ημερομηνίες που καθορίστηκαν για τα Mies van der Rohe Award 2021 – 2022 έχουν προσαρμοστεί ανάλογα, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι συμμετοχές αρχιτεκτονικών έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτα τα κριτήρια αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε Αρχιτέκτονες να υποβάλουν έργο τους, το οποίο θα πρέπει να έχει ημερομηνία συμπλήρωσης, αποδειγμένα μεταξύ της χρονικής περιόδου Νοέμβριος 2020 έως Απρίλιος 2021. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό έργων που μπορεί να υποβάλει ένας Αρχιτέκτονας.

Οι ενδιαφερόμενοι Αρχιτέκτονες καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου [email protected] μέχρι και τις 19 Απριλίου 2021 στις 16:00, το οποίο αρχείο να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Συμπλήρωση Εντύπου Δήλωσης Συμμετοχής – download
  • Ενδεικτικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές), για την κατανόηση του κτηρίου, σε μορφή pdf
  • Μέχρι και 8 φωτογραφίες σε μορφή jpg
  • Γραπτή περιγραφή του έργου μέχρι 300 λέξεις (ελληνικά ή/και αγγλικά)

Τα μέλη που θα απαρτίζουν την Κριτική Επιτροπή παραμένει ως είχε στη Α’ Φάση και είναι οι:

Μαργαρίτα Κρητιώτη – Αρχιτέκτονας
Μάικ Σέρωφ – Αρχιτέκτονας
Παύλος Φεραίος – Αρχιτέκτονας

Η Επιτροπή κατά το στάδιο αξιολόγησης / επιλογής, δυνατόν να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία για κάποιο από τα έργα ή ακόμη και να τα επισκεφθεί επί τόπου αν κριθεί απαραίτητο.

Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας
Ανακοίνωση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου: 05-04-2021
Υποβολή προτάσεων: μέχρι 19-04-2021 στις 16:00
Ανακοίνωση Απόφασης Κριτικής Επιτροπής: 26-04-2021
Επίσημη υποβολή έργου από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου στο Ίδρυμα Mies van der Rohe: 02-05-2021

Επισυναπτόμενα Έγγραφα
PRIZE RULES – European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award