Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2022 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει τα βραβευθέντα και διακριθέντα έργα σε σχέση με τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2022.

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Κατηγορία Α’ Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό Έργο
Βραβείο απονέμεται εξίσου στα έργα:

 

Κατηγορία Β’ Έργο Νέου Αρχιτέκτονα
Βραβείο απονέμεται εξίσου στα έργα:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ Ειδικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής – Συλλογική Κατοίκηση
Βραβείο απονέμεται στο έργο:

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό Έργο
Έπαινος απονέμεται στα έργα

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΕΡΓΟ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ
Έπαινος απονέμεται στο έργο:

 

 

 

Μέλη Κριτικής Επιτροπής:

Ειρήνη Χατζησάββα, Αρχιτέκτονας – Πολεοδόμος, Εκπρόσωπος Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Μιχάλης Παπαγεωργίου, Αρχιτέκτονας – Πολεοδόμος, Εκπρόσωπος Τμήματος Δημοσίων Έργων
Ανδρέας Σαββίδης, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Παύλος Φεραίος, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Μιχάλης Γεωργίου, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος ΣΠΜΑΚ
Κατερίνα Κοτζιά, Αρχιτέκτονας Αναγνωρισμένης Εμβέλειας – K&K Architects
Θάλεια Δημητρακοπούλου- Στεφανίδου, Διακεκριμένη Προσωπικότητα Ιστορικός, Κριτικός Τέχνης, Συγγραφέας

 

Η Τελετή Βράβευσης και η έκθεση με τα βραβευμένα και άλλα αξιόλογα έργα θα πραγματοποιηθεί σε χώρο και ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.