Αίτηση Μητρώου Κριτών

 • ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΡΙΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

  Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά.

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Πανεπιστήμιο, Διπλωματική εργασία, Μεταπτυχιακά κ.ά
 • Παγκύπριους, Διεθνείς / Βραβεία ή Έπαινοι)
  ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: (Κρατικά, Διεθνή Βραβεία
 • (εκδόσεις, ορθογραφία, εισηγήσεις σε σεμινάρια κτλ)
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • σημαντικά και εξειδικευμένα έργα / δημόσια έργα σε χρονολογική σειρά
 • συμμετοχή σε επιστημονικές οργανώσεις, περιοδικά, επιτροπές, ειδικά ενδιαφέροντα κτλ
 • ΚΡΙΤΗΡΙΑ: (ελάχιστα)

  1. Να είναι μέλος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου τουλάχιστον δύο έτη και να έχει διευθετημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
  2. 5 χρόνια επαγγελματικής πείρας, 1 διάκριση / βράβευση, 2 συμμετοχές σε διαγωνισμούς (ως διαγωνιζόμενος ή μέλος της κριτικής επιτροπής) ή
  3. 5 χρόνια επαγγελματικής πείρας, 1 διάκριση / βράβευση ακαδημαϊκή / θεωρητική δραστηριότητα ή
  4. 10 χρόνια επαγγελματικής πείρας, ακαδημαϊκή / θεωρητική δραστηριότητα ή
  5. 10 χρόνια επαγγελματικής πείρας, 1 διάκριση / βράβευση ή
  6. 10 χρόνια επαγγελματικής πείρας, 2 συμμετοχές σε διαγωνισμούς (ως διαγωνιζόμενος ή μέλος της κριτικής επιτροπής)

  ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ:
  Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στις Κριτικές Επιτροπές, θα πρέπει να δρουν στη βάση των ακόλουθων οδηγιών: Αναφορικά με θέματα ερμηνείας και εφαρμογής των όρων προκήρυξης των διαγωνισμών οφείλουν να ενημερώνουν και να συμβουλεύονται το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά να εκφράζουν τις θέσεις και την πολιτική του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

  Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στα ακόλουθα:
  (α) Προσήλωση στους εκάστοτε ισχύοντες όρους προκήρυξης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
  (β) Αμοιβή του μελετητή.
  (γ) Βραβεία.
  (δ) Προβλεπόμενο κόστος του έργου.
  Αναφορικά με θέσεις και αποφάσεις για την κρίση των μελετών των διαγωνισμών που έχουν σχέση με την τέχνη και επιστήμη της Αρχιτεκτονικής, συμμετέχουν ως άτομα και εκφράζουν προσωπικές απόψεις.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.