Μέτρα αναχαίτισης της πανδημίας Covid-19 ∙ μελετητικά γραφεία

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου υπέβαλε αίτημα στα αρμόδια Υπουργεία σχετικά με την παρουσία 15% του προσωπικού σε μελετηικά γραφεία. Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής  ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2021.

 

Σε συνέχεια των νέων μέτρων που έχουν ανακοινωθεί μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημ. 08.01.2021 και των σχετικών για το θέμα διαταγμάτων που τίθενται σε ισχύ από τις 10.01.2021, τα οποία αποσκοπούν στον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19, εκ μέρους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα θέλαμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα:

Παρόλο που κατανοούμε την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας, εντούτοις σας απευθύνετε έκκληση για επανεξέταση της απόφασης για ρύθμιση ταυτόχρονης φυσικής παρουσίας του 15% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων εντός επαγγελματικού υποστατικού, κυρίως αυτών που εμπίπτουν στη κατηγορία μελετητικών γραφείων, καθώς εκ των πραγμάτων δυσχεραίνει σημαντικά την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εργασιών τους, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα εργοτάξια και την οικοδομική βιομηχανία γενικότερα. Εισήγηση μας, αντί αυτού του μέτρου, ισχύσει το μέτρο ως αυτό εφαρμόστηκε κατά την χρονική περίοδο Μαρτίου 2020, το οποίο προνοούσε ένα άτομο ανά 8τ.μ. με παράλληλη τήρηση των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των μελετητικών γραφείων σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες παρακαλούμε όπως προχωρήσετε άμεσα στην εξέταση του σχετικού αιτήματος.

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση παραμένουμε στη διάθεσή σας.