Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ΚΟΠ ∙ Αθλητικό Κέντρο στον Κόρνο

Ανακοίνωση ΚΟΠ ημ. 23.03.2021
Παράταση στην υποβολή ενδιαφέροντος για το Αθλητικό Κέντρο της ΚΟΠ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου μετά από συνάντηση αντιπροσωπιών της ΚΟΠ και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), με επικεφαλής τους δύο Προέδρους των Οργανισμών ανακοινώνει τα πιο κάτω:

 • Παράταση στην υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό σύντομής διάρκειας για την ανέγερση του Αθλητικού Κέντρου στον Κόρνο μέχρι τις 2 Απριλίου 2021.
 • Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού γίνεται δεκαμελής με την προσθήκη ακόμη 3 Αρχιτεκτόνων, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας.
 • Τα βραβεία του Διαγωνισμού διαμορφώνονται ως εξής:
  Α’ Βραβείο €30,000
  Β’ Βραβείο €10,000
  Γ’ Βραβείο €5,000
  1ος Έπαινος €2,000
  2ος Έπαινος €2,000
  3ος Έπαινος €2,000
  4ος Έπαινος €2,000
 • Όσοι έχουν καταθέσει το ενδιαφέρον τους μέχρι την 19η Μαρτίου δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξανά τα στοιχεία τους, εκτός και αν επιθυμούν να αποστείλουν επιπρόσθετα στοιχεία.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό σύντομης διάρκειας για την ανέγερση του Αθλητικού Κέντρου της ΚΟΠ στον Κόρνο, Λάρνακα. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επιθυμεί να προκηρύξει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό σύντομης διάρκειας για την ανέγερση Αθλητικού Κέντρου σε μεγάλη έκταση γης στον Κόρνο στην επαρχία Λάρνακας, για τις Εθνικές ομάδες. Το έργο θα συμπεριλαμβάνει την δημιουργία γηπέδων με όλες τις συναφείς εγκαταστάσεις, ένα κτίριο γραφείων της ΚΟΠ και άλλων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων εκπαίδευσης και φιλοξενίας, συνολικού εμβαδού 9540 τετραγωνικών μέτρων και κατασκευαστικής δαπάνης του έργου, δέκα εκατομμυρίων ευρώ. Μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης του Έργου θα γίνει από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA), με την αυστηρή προϋπόθεση της ολοκλήρωσής του, μέσα σε πολύ πιεστικά χρονοδιαγράμματα και της πλήρους ενημέρωσης τους σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο των εργασιών. Για την διασφάλιση των πιο πάνω αυστηρών απαιτήσεων από τους Χρηματοδότες, η ΚΟΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Αρχιτέκτονες να εκδηλώσουν πρόθεση συμμετοχής στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, με την υποβολή ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος που να περιγράφει τις εμπειρίες τους, τα έργα που έχουν ολοκληρώσει και τις σχετικές βεβαιώσεις όπως περιγράφονται στο άρθρο 7, και στο άρθρο 10.7.1 των όρων Προκήρυξης του Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την πρόθεση συμμετοχής με τα απαραίτητα στοιχεία όπως περιγράφονται πιο πάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 13.00. Πρόθεση συμμετοχής που θα παραληφθεί μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν θα εξεταστεί. Η ΚΟΠ θα μελετήσει όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν και στις 9 Απριλίου 2021 στις 13.00 θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους που θα πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους, όπως περιγράφονται στους Όρους Προκήρυξης του διαγωνισμού, για να προχωρήσουν με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Νοείται, ότι στον Διαγωνισμό θα δικαιούνται να λάβουν μέρος όσοι θα ενημερωθούν από την ΚΟΠ ότι πληρούν τους όρους συμμετοχής μέχρι την 9η Απριλίου 2021.

Χρονοδιάγραμμα
19η Φεβρουαρίου 2021 – Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος
2 Απριλίου 2021 – Υποβολή ενδιαφέροντος
9η Απριλίου 2021 – Ενημέρωση από ΚΟΠ στους ενδιαφερόμενους εάν πληρούν ή όχι τους όρους συμμετοχής και έναρξη του Διαγωνισμού.
12η Απριλίου 2021 – Επιτόπου επίσκεψη στο χώρο ανέγερσης του έργου
13η – 18η Απριλίου 2021 – Υποβολή ερωτημάτων προς την ΚΟΠ από τους διαγωνιζόμενους
19η – 23η Απριλίου 2121 – Δημοσιοποίηση των απαντήσεων στα ερωτήματα των διαγωνιζόμενων
11η Ιουνίου 2021 μέχρι τις 13.00 (το αργότερο) – Υποβολή μελετών με βάση το άρθρο 17 των όρων του διαγωνισμού.
Μέχρι την 6η Αυγούστου 2021 – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού

Προβολή ανακοίνωσης ΚΟΠ ημ. 23.03.2021 – ΕΔΩ

 

***

 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επιθυμεί να προκηρύξει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό σύντομης διάρκειας για την ανέγερση Αθλητικού Κέντρου σε μεγάλη έκταση γης στον Κόρνο στην επαρχία Λάρνακας, για τις Εθνικές ομάδες. Το έργο θα συμπεριλαμβάνει την δημιουργία γηπέδων με όλες τις συναφείς εγκαταστάσεις, ένα κτίριο γραφείων της ΚΟΠ και άλλων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων εκπαίδευσης και φιλοξενίας, συνολικού εμβαδού 9540 τετραγωνικών μέτρων και κατασκευαστικής δαπάνης του έργου, δέκα εκατομμυρίων ευρώ. Μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης του Έργου θα γίνει από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA), με την αυστηρή προϋπόθεση της ολοκλήρωσής του, μέσα σε πολύ πιεστικά χρονοδιαγράμματα και της πλήρους ενημέρωσης τους σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο των εργασιών. Για την διασφάλιση των πιο πάνω αυστηρών απαιτήσεων από τους Χρηματοδότες, η ΚΟΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Αρχιτέκτονες να εκδηλώσουν πρόθεση συμμετοχής στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, με την υποβολή ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος που να περιγράφει τις εμπειρίες τους, τα έργα που έχουν ολοκληρώσει και τις σχετικές βεβαιώσεις όπως περιγράφονται στο άρθρο 7, και στο άρθρο 10.7.1 των όρων Προκήρυξης του Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την πρόθεση συμμετοχής με τα απαραίτητα στοιχεία όπως περιγράφονται πιο πάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 13.00 μ.μ. Πρόθεση συμμετοχής που θα παραληφθεί μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν θα εξεταστεί.

Η ΚΟΠ θα μελετήσει όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν και στις 9 Απριλίου 2021 στις 13.00 μ.μ. θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους που θα πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους, όπως περιγράφονται στους Όρους Προκήρυξης του διαγωνισμού, για να προχωρήσουν με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

Νοείται, ότι στον Διαγωνισμό θα δικαιούνται να λάβουν μέρος όσοι θα ενημερωθούν από την ΚΟΠ ότι πληρούν τους όρους συμμετοχής μέχρι την 9η Απριλίου 2021.

19η Φεβρουαρίου 2021 – Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος
2 Απριλίου 2021 – Υποβολή ενδιαφέροντος
9η Απριλίου 2021 – Ενημέρωση από ΚΟΠ στους ενδιαφερόμενους εάν πληρούν ή όχι τους όρους συμμετοχής και έναρξη του Διαγωνισμού.
12η Απριλίου 2021 – Επιτόπου επίσκεψη στο χώρο ανέγερσης του έργου
13η – 18η Απριλίου 2021 – Υποβολή ερωτημάτων προς την ΚΟΠ από τους διαγωνιζόμενους
19η – 23η Απριλίου 2121 – Δημοσιοποίηση των απαντήσεων στα ερωτήματα των διαγωνιζόμενων
11η Ιουνίου 2021 μέχρι τις 13.00 (το αργότερο) – Υποβολή μελετών με βάση το άρθρο 17 των όρων του διαγωνισμού.
Μέχρι την 6η Αυγούστου 2021 – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό σύντομης διάρκειας για την ανέγερση Αθλητικού Κέντρου σε μεγάλη έκταση γης στον Κόρνο στην επαρχία Λάρνακας, για τις Εθνικές Ομάδες. Το έργο συμπεριλαμβάνει την δημιουργία γηπέδων με όλες τις συναφείς εγκαταστάσεις, ένα κτήριο γραφείων της ΚΟΠ και άλλων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων εκπαίδευσης και φιλοξενίας, συνολικού εμβαδού 9540τ.μ. και κατασκευαστικής δαπάνης του έργου, δέκα εκατομμυρίων ευρών.

Μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης του έργου θα γίνει από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA), με την αυστηρή προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του, μέσα σε πολύ πιεστικά χρονοδιαγράμματα και της πλήρους ενημέρωσης τους σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο των εργασιών. Για την διασφάλιση των πιο πάνω αυστηρών απαιτήσεων από τους Χρηματοδότες, η ΚΟΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Αρχιτέκτονες να εκδηλώσουν πρόθεση συμμετοχής στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, με την υποβολή ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος που να περιγράφει τις εμπειρίες τους, τα έργα που έχουν ολοκληρώσει και τις σχετικές βεβαιώσεις, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 9, των όρων Προκήρυξης του Διαγωνισμού.

Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να αποστείλουν την πρόθεση συμμετοχής και τα απαραίτητα στοιχεία όπως περιγράφονται πιο πάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ. Πρόθεση συμμετοχής που θα παραληφθεί μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν θα εξεταστεί.

Η ΚΟΠ θα μελετήσει όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν και στις 16 Μαρτίου 2021 στις 13.00μ.μ. θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους που θα πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 9 των όρων Προκήρυξης του Διαγωνισμού, για να προχωρήσουν με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Νοείται ότι, στον Διαγωνισμό θα δικαιούνται να λάβουν μέρος όσοι θα ενημερωθούν από την ΚΟΠ ότι, πληρούν τους όρους συμμετοχής.

Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο θα αντιπροσωπεύει το “Σπίτι του Ποδοσφαίρου στην Κύπρο” όπου όλοι οι ποδοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές κτλ. θα μπορούν να προπονηθούν και να εκπαιδευτούν. Είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός πως τα κεντρικά γραφεία της ΚΟΠ θα μεταφερθούν στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, με αποτέλεσμα όλοι όσοι δουλεύουν και σχετίζονται με την ΚΟΠ να είναι συγκεντρωμένοι στις ίδιες εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις θα μπορούν να φιλοξενήσουν διαφόρων ειδών συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται άμεσα με την ΚΟΠ, τις Εθνικές Ομάδες και το ποδόσφαιρο.

Στόχος είναι το Αθλητικό Κέντρο να φιλοξενεί επίσημους διεθνείς αγώνες και τουρνουά, αλλά και αγώνες παιδικών πρωταθλημάτων. Το όλο έργο θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από τα προγράμματα UEFA Hattrick, FIFA Forward, και την ίδια την Ομοσπονδία ενώ έχει ήδη παραχωρηθεί δωρεάν από την Κυβέρνηση η έκταση γης στον Κόρνο και πρόσφατα έχει εγκριθεί η εκμίσθωση γης στον ΚΟΑ από το Υπουργικό Συμβούλιο με τη δέσμευση να υπεκμισθωθεί στην ΚΟΠ για τη δημιουργία του Αθλητικού Κέντρου.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το Κέντρο θα βρίσκεται στο κέντρο της Κύπρου. Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται η ευκαιρία στην ΚΟΠ, όχι μόνο να επεκτείνει τις υπηρεσίες της σε όλη τη χώρα, αλλά και να ενδυναμώσει την επικοινωνία και την αλληλεπίδρασή της με όλους τους εμπλεκομένους φορείς στο χώρο. Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο θα παρέχει υψηλής ποιότητας γήπεδα προπόνησης για όλες τις Εθνικές μας Ομάδες, για αγώνες όλων των Εθνικών ομάδων εκτός της Εθνικής Ανδρών καθώς επίσης και εγκαταστάσεις για διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων αλλά και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τις καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης και βελτίωσης της Ομοσπονδίας και του ποδοσφαίρου.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επίλυση ενός σύγχρονου Αθλητικού Κέντρου, όπως περιγράφεται στο κτιριολογικό πρόγραμμα, από χωροταξικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λειτουργικής, πολιτισμικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής, ενεργειακής και κατασκευαστικής πλευράς, και να αναθέσει στον βραβευθέντα Αρχιτέκτονα την ολοκλήρωση της μελέτης για την υλοποίηση του έργου.

Το χρονοδιάγραμμα που έχει καθοριστεί για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό από την Επιτροπή της ΚΟΠ για το Αθλητικό Κέντρο έχει ως εξής:

 • 19η Φεβρουαρίου 2021 – Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος
 • 5η Μαρτίου 2021 – Υποβολή ενδιαφέροντος
 • 16η Μαρτίου 2021 – Ενημέρωση από ΚΟΠ στους ενδιαφερόμενους εάν πληρούν ή όχι τους όρους συμμετοχής και έναρξη του Διαγωνισμού.
 • 19η Μαρτίου 2021 – Επιτόπου επίσκεψη στο χώρο ανέγερσης του έργου
 • 29η Μαρτίου – 5η Απριλίου 2020 – Υποβολή ερωτημάτων προς την ΚΟΠ από τους διαγωνιζόμενους
 • 6η – 12η Απριλίου 2021 – Δημοσιοποίηση των απαντήσεων στα ερωτήματα των διαγωνιζόμενων
 • 11η Ιουνίου 2021 μέχρι τις 13.00 (το αργότερο) – Υποβολή μελετών με βάση το άρθρο 17 των όρων του διαγωνισμού.
 • Μέχρι την 6η Αυγούστου 2021 – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού

Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής
Πρόεδρος κ. Γιώργος Κούμας – Πρόεδρος ΚΟΠ
Χάρης Λοϊζίδης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΚΟΠ
Φοίβος Βάκης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΠ
Ανθούλης Μυλωνάς, Γενικός Διευθυντής ΚΟΠ
Ανδρέας Μωριάς, Οικονομικός Διευθυντής ΚΟΠ
Σωτήρης Πολυδώρου, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Θεοχάρης Δαυίδ, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ

 

Περαιτέρω πληροφορίες και παραλαβή εγγράφων στο πεδίο ιστοσελίδας διαγωνισμού ΚΟΠ http://www.cfa.com.cy/Gr/news/41311