Εκπαιδευτικό Κέντρο

Εκπαιδευτικό Κέντρο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου με την Πιστοποίηση της ΑνΑΔ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ενημερώνει ότι, το Εκπαιδευτικό του Κέντρο στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37, 1015 Λευκωσία έχει πιστοποιηθεί από την ΑνΑΔ ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) στα πλαίσια του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης.

Έχοντας ως μέλημα τη διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Αρχιτεκτόνων η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ένα βασικό εργαλείο συστηματοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης, που διασφαλίζει την ποιότητα αυτής.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου αποσκοπεί:

  • Η συνεχή αναβάθμιση και εμπλουτισμός γνώσης των Αρχιτεκτόνων.
  • Η προώθηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της “Δια βίου Μάθησης” των Αρχιτεκτόνων
  • Η εκπαίδευση των νέων Αρχιτεκτόνων με στόχο την ευκολότερη απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι διαθέσιμο για χρήση από επαγγελματικές ομάδες, εκπαιδευτικούς ή άλλους φορείς, Συλλόγους, Ιδρύματα, κ.λ.π για διοργάνωση εκθέσεων, εργαστηρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδριάσεων.