Σεμινάριο ΕΤΕΚ: Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών ∙ Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαιτησίας

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε μια προσπάθεια να συμβάλει έμπρακτα στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των Αρχιτεκτόνων μελών του, ανακοινώνει ότι, θα επιχορηγήσει μέρος του κόστους συμμετοχής στο εν λόγω σημαντικό επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει το ΕΤΕΚ. Περαιτέρω, η εν λόγω απόφαση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει ως στόχο, να ενθαρρύνει Αρχιτέκτονες μέλη του, να ενταχθούν στο Μητρώο Διαιτητών ΕΤΕΚ.

Συγκεκριμένα, γνωστοποιείται η ακόλουθη απόφαση με την προϋπόθεση ότι, οι ενδιαφερόμενοι Αρχιτέκτονες είναι εγγεγραμμένα μέλη με τακτοποιημένες συνδρομές στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου:

  1. Η επιχορήγηση θα δοθεί σε μέλη Αρχιτέκτονες, μη δικαιούχοι επιχορήγησης ΑνΑΔ
  2. Θα επιχορηγηθεί μία θέση συμμετοχής ύψους €500 σε Αρχιτέκτονα, ηλικίας μέχρι 35 ετών.
  3. Για τις άλλες τρεις εναπομείναντες θέσεις θα επιχορηγηθεί το ποσό των €160 σε Αρχιτέκτονες που θα δηλώσουν συμμετοχή μέσω του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου μέχρι και αύριο 14.5.2021
  4. Θα επιχορηγηθεί το ποσό των €160 σε Αρχιτέκτονες μέλη του, που έχουν ήδη προπληρώσει και συμμετέχουν στο σεμινάριο με την διευκρίνιση ότι, είναι μη δικαιούχοι επιχορήγησης ΑνΑΔ και δεν συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Διαιτητών ΕΤΕΚ
  5. Οι τέσσερις (4) Αρχιτέκτονες που θα επιλεγούν θα έχουν την αυστηρή υποχρέωση να ενταχθούν στο πρόγραμμα της Δευτέρας, 17.05.2021 ώρα έναρξης στις 16:00. Το σεμινάριο ολοκληρώνεται στις 28.06.2021
  6. Προβολή προγράμματος – εδώ

Για τα σημεία 2. και 3. οι ενδιαφερόμενοι Αρχιτέκτονες καλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένο το ακόλουθο συνημμένο έντυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

  • Έντυπο Συμμετοχής – εδώ

Οι Αρχιτέκτονες που εμπίπτουν στο σημείο αναφοράς 4. να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στο τηλ. 22672887 για διευθέτηση εξασφάλισης της επιχορήγησης τους.