Τεχνικές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Κύπρου – Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης ανακοινώνουν θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (Αρχιτέκτονα) για τις ανάγκες εργασιών τους.

  • Θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (Αρχιτέκτονας) – προβολή ανακοίνωσης εδώ
  • Θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (Αρχιτέκτονας) – προβολή ανακοίνωσης εδώ