Θέσεις Εργασίας – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Το αρχιτεκτονικό γραφείο VM STUDIO + ARCHITECTS L.L.C. με έδρα τη Λευκωσία, αναζητεί φιλόδοξους αρχιτέκτονες για στελέχωση των ακόλουθων θέσεων εργασίας:

01. Θέση Αρχιτέκτονα

Προσόντα:

 • Εμπειρία 4-5 χρόνων σε αρχιτεκτονικό γραφείο στην Κύπρο
 •  Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα λήψης αποφάσεων
 • Άριστη γνώση των πολεοδομικών κανονισμών και διαδικασιών αδειοδότησης
 • Εμπειρία στη διεκπεραίωση, έλεγχο και συντονισμό κατασκευαστικών μελετών
 • Άριστη γνώση 2D και 3D προγραμμάτων – Γνώση Revit θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Εγκεκριμένο μέλος του ΕΤΕΚ

Καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός και ετοιμασία μελετών για υποβολή σε Αρχές
 • Οργάνωση, ετοιμασία και έλεγχος κατασκευαστικών μελετών
 • Συντονισμός αρχιτεκτονικών μελετών με μελέτες άλλων Συμβούλων
 • Επίβλεψη και παρακολούθηση Έργων

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 31 Μαΐου 2023

Τρόπος υποβολής αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα πιο πάνω, παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και πορτφόλιο στο [email protected]

02. Θέση Αρχιτέκτονα / μέσω του προγράμματος Πρακτική Άσκηση ΕΤΕΚ

Προσόντα:

 • Πτυχίο Αρχιτεκτονικής
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση 2D και 3D προγραμμάτων
 • Γνώση Revit θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 12 Iουνίου 2023

Τρόπος υποβολής αίτησης:  Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα πιο πάνω, παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και πορτφόλιο στο [email protected]