Θέσεις Εργοδότησης

DA | Demetris Alexiou LTD ανακοινώνει θέση εργασίας στη Λευκωσία για απόφοιτους της Αρχιτεκτονικής Σχολής οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εμπειρία και να συμπληρώσουν την πρακτική άσκηση και εγγραφή τους με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Προσόντα:
• Πτυχίο: Αρχιτεκτονική
• Λογισμικό: AutoCAD, Adobe, InDesign
• Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα και portfolio στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Υποβολή αίτησης μέχρι 30 Μαρτίου 2021.
Tηλ: 22264111

DA | Demetris Alexiou LTD is offering an Architectural Assistant position in Nicosia to ambitious graduates who are looking to gain practical experience and are capable to complete their architectural registration with Cyprus Scientific and Technical Chamber (ETEK).

Qualifications:
• Degree: Architecture
• Software: AutoCAD, Adobe, InDesign
• Language: Greek, English

All applicants are required to send a CV and Portfolio to [email protected]
The closing date for applications is on 30 March 2021
Tel: 22264111

 

 

 

 

 


 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο vmstudioarchitects με έδρα στη Λευκωσία ανακοινώνει την ύπαρξη κενής θέσης Αρχιτέκτονα για πλήρη απασχόληση μέσω του προγράμματος του ΕΤΕΚ

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:

  • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D και 3D (AutoCAD, Sketch up) και άλλων προγραμμάτων, όπως Photoshop και Microsoft Office.
  • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και ομαδικό πνεύμα.

Υποβολή ενδιαφέροντος:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό συνοδευόμενο από ενδεικτικό δείγμα εργασίας τους (Portfolio) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 20.09.2020. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

 


 

Studio Petros Antoniou is looking for a junior architect to join its office in Nicosia.
We have several local and international projects, mostly residential but not always. The office strives to produce architecture that is eclectic, passionate and timeless.
The ideal candidate should be confident, creative and have a passion for architecture. Furthermore, they should be good time managers, have strong presentation and technical skills, a design sensibility, fluency in the English language, patience and some experience.

Requirements:

  • degree and diploma in architecture (5 years of academic studies)
  • experience will be counterbalanced with skills
  • fluency in Rhino, Vray, AutoCad and Adobe CC (with an emphasis on InDesign and Photoshop) are essential.

Please send us your CV and a selection from your portfolio (in PDF, max 25MB) along with a one-page covering letter about yourselves.

Email: [email protected]
Website: www.studiopetrosantoniou.com