Β΄Βραβείο Κατασκευή Πεζογέφυρας στην Λεωφόρο Τάσσου Παπαδόπουλου στη Πάφο

Αρχιτεκτονικό Γραφείο: EP Architects, Αρχιτέκτων Μηχανικός | Μελετητής Έργου: Ελίνα Παττίχη | Πολιτικός Μηχανικός: Ανδρέας Ανδρέου.

Το έργο έχει ως στόχο τη σύνδεση δύο εκπαιδευτηρίων με τις γειτονικές περιοχές ενώ ταυτόχρονα προτείνει τη δημιουργία ενός έργου τοπόσημου, το οποίο θα συμβάλει στην λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής ως στάση για τους πεζούς και τους ποδηλάτες.

Λειτουργία και Μορφολογική έκφραση.

Προτείνεται μία τεθλασμένη γραμμή κίνησης σε κάτοψη για την προσαρμογή της κυκλοφορίας στα υφιστάμενα οικόπεδα. Η τεθλασμένη αυτή γραμμή έχει στον κόμβο κατακόρυφη κυκλοφορία που καταλήγει στο βορειοανατολικό πεζόδρομο της λεωφόρου. Στην δυτική πλευρά η πρόσβαση των πεζών στην πεζογέφυρα γίνεται με σκάλες και ανελκυστήρα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Στη συνέχεια της πεζογέφυρας μετά τον κόμβο, διαμορφώνεται ράμπα που καταλήγει στην αυλή του σχολείου. Η τοπιοτέχνηση αποτελείται από ανθοδόχες ρομβοειδούς σχήματος, οι οποίες διαθέτουν καθιστικούς χώρους στην πορεία τους.

Η μορφολογία της γέφυρας διαμορφώνεται μέσα από το δυναμικό “πλέξιμο” δύο καμπύλων φορέων και εγκάρσιων πλαισίων. Ενώ στη δυτική πρόσβαση ο σκελετός προβάλει καθύψος δυναμικά για να σηματοδοτήσει την κατακόρυφη κυκλοφορία και να την στεγάσει, προς την πλευρά του σχολείου, ο σκελετός χαμηλώνει προσαρμοζόμενος στη μορφολογία του εδάφους.

Ο σκελετός του φορέα πληρώνεται με πανέλλα τρυπητής λαμαρίνας για τη δημουργία στηθαίων και στεγάστρων, ενώ μια αναδιπλούμενη επιφάνεια από ειδικό συνθετικό ξύλινο δάπεδο ενσωματώνεται “συρταρωτά” στο εσωτερικό του κελύφους, για να υποδεχτεί τους πεζούς.  Η μορφολογία του δαπέδου ακολουθεί την καμπυλότητα του εσωτερικού της κοιλώματος της πεζογέφυρας, το οποίο διαμορφώνουν τα πλαίσια, ενώ έρχεται σε αντίθεση ως πλήρες στοιχείο με το διάτρητο και διαφανές χαρακτήρα του μεταλλικού σκελετού της γέφυρας.

Η διάταξη των μεταλλικών πλαισίων στήριξης δημιουργούν ένα ρυθμό που γίνεται αντιληπτός κατά την κίνηση κατά το μήκος της πεζογέφυρας. Επιπρόσθετα, η αυξομείωση των φορέων στήριξης παραμορφώνει την προοπτική στο εσωτερικό της γέφυρας.

Κατασκευή.

Ο κύριος φορέας αποτελείται από δύο κυκλικής κοίλης διατομής χαλύβδινους δοκούς μορφής τεθλασμένης καμπύλης στο χώρο, εκατέρωθεν της πεζογέφυρας. Κατά μήκος της διαδρομής αναρτώνται ή εναποθέτονται επί του κυρίως φορέα μεταλλικά πλαίσια από κοιλοδοκούς σε σχήμα Π.