03 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Οικοδομικά Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ – Ευθύνες & Υποχρεώσεις Αρχιτέκτονα

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο Πεδίο Γνώσης ανακοινώνουν το 3ο σε σειρά επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα:

 

Οικοδομικά Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ – Ευθύνες & Υποχρεώσεις Αρχιτέκτονα
Εισηγητής: Γιώργος Ιωάννου

 

Σκοπός Σεμιναρίου
Η εκπαίδευση Αρχιτεκτόνων για τις ευθύνες και υποχρεώσεις τους, ως αυτές απορρέουν από τα Οικοδομικά Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ και σε θέματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση οικοδομικών έργων.

Ενότητες Σεμιναρίου

 1. Επεξήγηση των τριών κυριότερων τρόπων ανάθεσης Έργου
 2. Ουσιαστικοί όροι στην συμφωνία ανάθεσης Αρχιτέκτονα
 3. Καθήκον επιμέλειας του Αρχιτέκτονα στο ‘Εργο
 4. Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Αρχιτέκτονα στο Έργο (μέσω του συμβολαίου της ΜΕΔΣΚ)
 5. Ρητές κα εξυπακουόμενος υποχρεώσεις του Εργολάβου στο Έργο
 6. Ρητές κα εξυπακουόμενος υποχρεώσεις του Εργοδότη στο Έργο
 7. Εφαρμογή των προνοιών σχετικά με την παράταση χρόνου στα κατασκευαστικά συμβόλαια
 8. Εφαρμογή των προνοιών για αποζημίωση λόγω καθυστέρησης στην συμπλήρωση του Έργου
 9. Εφαρμογή των προνοιών για διόρθωση ελαττωμάτων στο Έργο
 10. Τρόποι τερματισμού της Σύμβασης Εργολαβίας
 11. Συνέπειες τερματισμού της Σύμβασης Εργολαβίας

Πρόγραμμα

Διάρκεια Εκπαίδευσης: 7 συνεδρίες διάρκειας 2 ωρών, σύνολο 14 ώρες
Μέθοδος Κατάρτισης: Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom
Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 ∙ 17:30 – 19:30
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 ∙ 17:30 – 19:30
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 ∙ 17:30 – 19:30
Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 ∙ 17:30 – 19:30
Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 ∙ 17:30 – 19:30
Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022 ∙ 17:30 – 19:30
Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022 ∙ 17:30 – 19:30

Εγγραφή

Η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής διενεργείται μέσω του συνδέσμου: https://forms.gle/EgxWWtc9b2qYoEzJA
Προθεσμία υποβολής συμμετοχής μέχρι τις 17 Ιουνίου 2022

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Αρχική τιμή: €318
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €238
Καθαρό κόστος συμμετοχής: €80

Βιογραφικό Εισηγητή 

Ο Γιώργος Ιωάννου, έχει αποφοιτήσει από το University of Leicester με πτυχίο στη Νομική, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο Construction Law από το University of Strathclyde στη Σκωτία και δεύτερο πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμούς από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Ελλάδα. Ενεγράφη ως Μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το 2010. Εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. και είναι ο επικεφαλής του τμήματος Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Κατασκευαστικού Δικαίου. Έχει εξειδικευμένες γνώσεις, τόσο στο Construction Law, όσο και στο Property Law. Είναι επίσης, πιστοποιημένο Μέλος της ομάδας μετάφρασης των Συμβολαίων FIDIC στην Ελληνική Γλώσσα.