05 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Δομικά Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο Πεδίο Γνώσης ανακοινώνουν το 5ο σε σειρά επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα:

ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΔΣΚ
Ανάλυση – Επεξήγηση Αναθεωρημένων Όρων

Εισηγητής: Γιώργος Ιωάννου

Σκοπός Σεμιναρίου

Τα Δομικά Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ στα κατασκευαστικά έργα αναλύουν τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις όλων των συμβαλλομένων μερών και καθορίζουν τον τρόπο κατανομής των ευθυνών μεταξύ τους στο Έργο. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο γίνεται επιμόρφωση που αφορά τους αναθεωρημένους όρους των συμβολαίων ΜΕΔΣΚ έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις τους όπως αυτές απορρέουν από τα συμβόλαια ΜΕΔΣΚ. Το σεμινάριο θα προσφέρει ανάλυση των άρθρων με παραδείγματα εκεί και όπου χρειάζονται μέσα από δικαστικές αποφάσεις.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζουν τις ευθύνες που υπέχει το κάθε συμβαλλόμενο μέρος στα δομικά συμβόλαια ΜΕΔΣΚ
 • Εφαρμόζουν σωστά τους όρους των δομικών συμβολαίων ΜΕΔΣΚ
 • Παρουσιάζουν τις πρόνοιες των δομικών συμβολαίων ΜΕΔΣΚ
 • Διαχειρίζονται τις εφαρμογές των δομικών συμβολαίων ΜΕΔΣΚ στα πλαίσια του εργοταξίου
 • Αποκωδικοποιούν το νομικό πλαίσιο που διέπει τον έκαστο υπεύθυνο εργοταξίου
 • Συσχετίζουν τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις των μερών που αφορούν ειδοποιήσεις, αμοιβές και χρεώσεις
 • Εκτιμούν κινδύνους που απορρέουν από τα δομικά συμβόλαια
 • Κατανοούν τις τεχνικές και συμβατικές ευθύνες του Μελετητή, Εργοδότη, Εργολάβου, Επιβλέποντα Μηχανικού όπως αυτές προκύπτουν από τη χρήση των δομικών συμβολαίων ΜΕΔΣΚ
 • Ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις του Διαχειριστή Συμβολαίου και των Εκτελεστικών Συμβούλων Εργοδότη από την ημερομηνία υπογραφής του Συμβολαίου μέχρι και την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου

Πρόγραμμα

Διάρκεια Εκπαίδευσης: 8 συνεδρίες, σύνολο 24 ώρες
Μέθοδος Κατάρτισης: Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom

 • Δευτέρα 01 Νοεμβρίου 17:30-20:30
 • Τετάρτη 03 Νοεμβρίου 17:30-20:30
 • Δευτέρα 08 Νοεμβρίου 17:30-20:30
 • Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 17:30-20:30
 • Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 17:30-20:30
 • Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 17:30-20:30
 • Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 17:30-20:30
 • Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 17:30-20:30

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Αρχικό Κόστος: 528 ευρώ
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 408 ευρώ
Καθαρό Κόστος Συμμετοχής Υπάλληλων Εταιρειών: 120 ευρώ
Καθαρό Κόστος Συμμετοχής Αυτοεργοδοτούμενων: 190 ευρώ

Εγγραφή

Η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής διενεργείται μέσω του συνδέσμου: https://forms.gle/hvMWYFHb2CauYu1k9
Προθεσμία υποβολής συμμετοχής μέχρι τις 23 Οκτωβρίου

Βιογραφικό Εκπαιδευτή

Ο Γιώργος Ιωάννου, έχει αποφοιτήσει από το University of Leicester με πτυχίο στη Νομική, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο Construction Law από το University of Strathclyde στη Σκωτία και δεύτερο πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμούς από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Ελλάδα. Ενεγράφη ως Μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το 2010. Εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. και είναι ο επικεφαλής του τμήματος Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Κατασκευαστικού Δικαίου. Έχει εξειδικευμένες γνώσεις, τόσο στο Construction Law, όσο και στο Property Law. Είναι επίσης, πιστοποιημένο Μέλος της ομάδας μετάφρασης των Συμβολαίων FIDIC στην Ελληνική Γλώσσα και συμμετείχε στην ομάδα ενημέρωσης των αναθεωρημένων όρων των συμβολαίων ΜΕΔΣΚ.