Προβολή Ντοκιμαντέρ – Συζήτηση: Ιστορικά πολυώροφα κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα στην Κύπρο: Προστασία – Διατήρηση

Η Επιτροπή Μνημείων και Παραδοσιακών Κατασκευών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), o Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ), ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου και το ICOMOS Κύπρου συνδιοργανώνουν:

Προβολή Ντοκιμαντέρ και Συζήτηση με θέμα:
Ιστορικά πολυώροφα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα στην Κύπρο: Θέματα προστασίας και διατήρησης

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023 – 17:30
Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

 

Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης περιλαμβάνει:

17:30 Καλωσόρισμα και Χαιρετισμός
17:45 Προβολή ντοκιμαντέρ “Iστορικά κτήρια οπλισμένου σκυροδέματος – Τα πρώτα πολυώροφα κτήρια στην Κύπρο”
18:30 Σύντομες τοποθετήσεις και συζήτηση

Σύντομη περιγραφή Ντοκιμαντέρ:
Σκοπός αυτού του ντοκιμαντέρ μικρού μεγέθους, που ετοιμάστηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου CONSECH20, είναι η παρουσίαση τεχνολογικών, αρχιτεκτονικών και κοινωνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τα πρώτα πολυώροφα κτήρια στη Λευκωσία. Εξετάζονται ο κοινωνικός και οικονομικός τους ρόλος, η αρχιτεκτονική τους αξία και τα τεχνολογικά / κατασκευαστικά ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν κατά το σχεδιασμό και την ανέγερσή τους. Με αφετηρία το κτήριο ΑΜΑΝΙ, τα διαμερίσματα Πεδιαίος, την πολυκατοικία Λυσσαρίδη και τον Πύργο Αλέξανδρου Δημητρίου, μέσω συνεντεύξεων και αναζήτησης αρχειακού υλικού, γίνεται μια πρώτη προσπάθεια με στόχο την καταγραφή της ιστορικής σημασίας αυτών των εμβληματικών κτηρίων σε μια σειρά από πεδία. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα, όσον αφορά την προστασία, συντήρηση και ενίσχυσή τους.

Δήλωση Συμμετοχής: εδώ