A’ Βραβείο Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Κόμβοι Υποδομών Διαχείρισης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα

 

Ομάδα μελέτης
Αρχιτέκτονες: Μιχάλης Αναστασίου, Στέφανη Μισέρη
Αρχιτέκτονας Τοπίου: Ελένη Τσιριντάνη
Πολιτικοί Μηχανικοί: Χριστόφορος Χριστοφή, Βαρνάβας Βαρνάβα
Ηλεκτρολόγοι / Μηχανολόγοι Μηχανικοί: Λούης Βακανάς Η/Μ Συμβούλοι Μηχανικοί
Επιμετρητής Ποσοτήτων: Koupparis Christos and Associates
Ειδικός σε θέματα Φυσικού Περιβάλλοντος: Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου

 

Πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στους αρχιτέκτονες Μιχάλη Αναστασίου και Στέφανη Μισέρη, οι οποίοι τηρώντας τις προδιαγραφές και όρους του διαγωνισμού, συνεργάστηκαν για τον σχεδιασμό δεκατεσσάρων (14) κόμβων με υποδομές διαχείρισης, ενημέρωσης και διευκολύνσεων, σε περιοχές ανέγερσης εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση που υιοθετήθηκε λαμβάνει υπόψη την προστασία και την ανάδειξη των φυσικών στοιχείων της περιοχής, όπως επίσης και την διαφύλαξη και την ενίσχυση των αισθητικών και πολιτιστικών αξιών της. Tο προτεινόμενο έργο απορρέει από μια σχεδιαστική προσέγγιση κοινού σχεδιασμού και κατασκευής, διασφαλίζοντας την προστασία των ευαίσθητων τοπικών οικοσυστημάτων από τις επιπτώσεις που μπορούν να προκληθούν από την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα στην περιοχή.

Στα πλαίσια του σχεδιασμού ενός έργου, του οποίου οι υποδομές θα έχουν την δυνατότητα να ανταποκρίνονται στους ιδιαίτερους περιβαλλοντικούς παράγοντες της περιοχής, μεγάλη σημασία δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του έργου, μπορούν να εξελιχθούν σε αρχιτεκτονικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, το κέλυφος του κτηρίου καλύπτεται πλήρως από μεταλλική οροφή, προσφέροντας έτσι προστασία από τον ήλιο και την βροχή, ενώ η πλατφόρμα δαπέδου είναι υπερυψωμένη και δεν έρχεται σε επαφή με το φυσικό έδαφος με αποτέλεσμα ώστε η βατή επιφάνεια να είναι αισθητά περιορισμένη. Αυτό επιτρέπει τη μερική ανάπτυξη βλάστησης κάτω από τους κόμβους και εξακολουθεί να είναι φιλόξενη για την τοπική πανίδα.

Η επιδίωξη ευκολίας ως προς την κατασκευαστική διαδικασία καθώς επίσης η προσπάθεια ελαχιστοποίησης της αρνητικής επίδρασης των εργοταξίων στον χώρο υποδομών κατά την διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου, είναι επίσης δύο σημαντικοί παράγοντες που επηρέασαν τον τρόπο σχεδιασμού του έργου. Κρίθηκε αναγκαία η χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων που θα συναρμολογούνται στο χώρο του έργου. Τα δομικά στοιχεία, εμπνευσμένα από την παραδοσιακή κυπριακή αρχιτεκτονική και φτιαγμένα από ξύλινα ‘βολίτζια’ και μεταλλικές ενώσεις, αποτελούν την κυρίως δομή του κτηρίου.

Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας ως προς τη σχεδίαση του έργου, αποτελεί η επιλογή δομικών υλικών που να μπορούν να είναι εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον. Στην εξωτερική πλευρά των τοίχων, εφαρμόζεται η χρήση μεταλλικής επένδυσης από οξειδωμένες επιφάνειες χαλκού, που θεωρήθηκε κατάλληλο για την ανθεκτικότητα του αλλά και για την ιδιότητα του να μεταβάλλεται δημιουργώντας διαφορετική απόχρωση στην πατίνα του με το πέρασμα του χρόνου.

Όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση και λειτουργικότητα των κόμβων, λήφθηκε υπόψη η ανάγκη οι χρήσεις να αποτελούνται από ανεξάρτητους χώρους, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Έτσι, οι διάδρομοι διακίνησης μεταξύ των υποδομών δρουν και ως ανοιχτοί κοινόχρηστοι χώροι.

Τέλος, η προσπάθεια που καταβάλλεται στον σχεδιασμό τοπίου, γίνεται με επεμβάσεις ήπιες και αναστρέψιμες στο σύνολό τους, χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά και κατασκευαστικές μεθόδους που αφήνουν ελάχιστο αποτύπωμα στο τοπίο. Προσβάσεις και σημεία ξεκούρασης στοχεύουν στην οργάνωση της διακίνησης των επισκεπτών και στη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων τους ώστε να ελαχιστοποιείται η επίδραση που θα μπορούσε να επιφέρει η ανθρώπινη παρουσία στη φύση.

Εν κατακλείδι, η αρχιτεκτονική πρόταση, αποσκοπεί στην δημιουργία ενός Εθνικού Δασικού Πάρκου στον Ακάμα, το οποίο θα περιλαμβάνει υποδομές που θα παρέχουν ποιοτική εμπειρία στους επισκέπτες, και από την άλλη θα τηρούν όλες τις βασικές παραμέτρους που τέθηκαν, με στόχο οι κόμβοι να συνάδουν και να το ενισχύουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

 

Εικόνες και Σχέδια Μελέτης

 

© 01. Πανοραμική θέα της Δυτικής όψης του προτεινόμενου κόμβου στον Άσπρο Ποταμό

© 02. Είσοδος κόμβου στον Άσπρο Ποταμό, με θέα προς την θάλασσα

© 03. Προτεινόμενη θέα πλησιάζοντας τον κόμβο Λάρας – Ίννειας προς την Βόρεια κατεύθυνση

© 04. Θέα της δυτικής όψης του κόμβου Λάρας  – Ίννειας

© 05. Αξονομετρικό σχέδιο μεθόδου κατασκευής

© 06. Γενικό χωροταξικό σχέδιο του κόμβου εισόδου στον Άσπρο Ποταμό

© 07. Γενικό χωροταξικό σχέδιο του κόμβου Λάρας – Ίννειας

© 08. Προτεινόμενες κατόψεις κόμβων

© 09. Προτεινόμενες κατόψεις κόμβων

© 10. Προτεινόμενες όψεις

© 11. Αξονομετρικό σχέδιο μεθόδου κατασκευής για κιόσκι ενημέρωσης

© 12. Προτεινόμενες κατόψεις κόμβων