Ανακοίνωση: Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Νέο Κυπριακό Μουσείο – Αποτελέσματα Β’ Φάσης

Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, προκηρύχθηκε Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Νέο Κυπριακό Μουσείο και στις 20 Ιανουαρίου 2017, ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, λήφθηκαν συνολικά εκατόν είκοσι εννέα (129) συμμετοχές. Στις 3 Φεβρουαρίου 2017, συμπληρώθηκε η αξιολόγηση του Πρώτου Σταδίου του Διαγωνισμού, όπου επιλέγηκαν επτά (7) αρχιτεκτονικές προτάσεις για το Νέο Κυπριακό Μουσείο, οι οποίες αντιπροσώπευαν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών προσεγγίσεων. Στις 20 Μαΐου 2017, συμπληρώθηκε η αξιολόγηση του Δευτέρου Σταδίου του Διαγωνισμού και επιλέγηκαν τρεις (3) Αρχιτεκτονικές Προτάσεις για το Νέο Κυπριακό Μουσείο.

Οι τρεις (3) Αρχιτέκτονες / Αρχιτεκτονικά Γραφεία που επιλέγηκαν για το Πρώτο, Δεύτερο και Τρίτο Βραβείο του Διαγωνισμού είναι οι ακόλουθοι:

 • THEONI XANTHI – ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
 • PEDRO PITARCH ALONSO – ΙΣΠΑΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
 • PAUL KALOUSTIAN – ΛΙΒΑΝΟΣ – ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Οι υπόλοιποι Αρχιτέκτονες / Αρχιτεκτονικά Γραφεία που συμμετείχαν στο Δεύτερο Στάδιο του Διαγωνισμού, έλαβαν την ακόλουθη θέση:

GILBARTOLOME ARCHITECTURAL
DESIGN WORKSHOP SL – ΙΣΠΑΝΙΑ – Τέταρτη Θέση

DIMITRIS THOMOPOULOS – ΕΛΛΑΔΑ – Πέμπτη Θέση

YANNIS KIZIS / KIZIS STUDIO SA
ARCHITECTS & DESIGNERS AND TENSE
ARCHITECTURE NETWORK– ΕΛΛΑΔΑ – Έκτη Θέση

SITE SPECIFIC, ARQUITECTURA LDA
AND MANUEL AIRES MATEUS – ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ – Έβδομη Θέση

Η Κριτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά όλους τους Αρχιτέκτονες /Αρχιτεκτονικά Γραφεία που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό και εκφράζει τα συγχαρητήρια της στους Αρχιτέκτονες/Αρχιτεκτονικά Γραφεία που έλαβαν μέρος στο Δεύτερο Στάδιο του Διαγωνισμού. Ιδιαίτερα συγχαίρει όλους τους Αρχιτέκτονες /Αρχιτεκτονικά Γραφεία που έλαβαν το Πρώτο, Δεύτερο και Τρίτο Βραβείο του Διαγωνισμού για το Νέο Κυπριακό Μουσείο. H αθρόα συμμετοχή τους, αναβαθμίζει το κύρος του Κυπριακού Μουσείου ενώ την ίδια στιγμή προσέφερε στην Κριτική Επιτροπή ένα μεγάλο αριθμό ενδιαφερουσών προτάσεων.

Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής εκφράζει και δημόσια τις θερμές ευχαριστίες του προς όλα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τη θετική συμβολή τους στην αξιολόγηση και στη μέχρι σήμερα πορεία του Διαγωνισμού καθώς και τους λειτουργούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων για την υποστήριξη τους προς την Κριτική Επιτροπή και για τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλαν για την επιτυχή κατάληξη του Διαγωνισμού. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται επίσης στους δύο διεθνούς φήμης Αρχιτέκτονες που συμμετείχαν στην Κριτική Επιτροπή, Sir Peter Cook και κ. Ηλία Ζέγγελη για τη σημαντική συμβολή τους στην πορεία του Διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής είναι:

 • Αλέκος Μιχαηλίδης – Πρόεδρος
 • Μαρίνα Σολομίδου – Ιερωνυμίδου
 • Μιχάλης Παπαγεωργίου
 • Έλενα Σοφιανού
 • Αθηνά Παπαδοπούλου
 • Άγγελος Κτωρίδης
 • Γρηγόρης Πατσαλοσαββής
 • Sir Peter Cook
 • Ηλίας Ζέγγελης

Συνημμένα η σχετική ανακοίνωση όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.