Αναστολή Εργασιών σε Εργοτάξια

Ανακοίνωση Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφορικά με τον τερματισμό εργασιών στα εργοτάξια – 24.03.2020

Σε συνέχεια του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας, περί Λοιμοκαθάρσεως (καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, Διάταγμα (Αρ. 9) του 2020, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει, ότι όσον αφορά τον τερματισμό των εργασιών στα εργοτάξια στον ιδιωτικό τομέα θα δίνονται εξαιρέσεις μόνο για εργοτάξια που αφορούν έργα στον τομέα της υγείας (ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα). Οι εξαιρέσεις θα δίνονται μετά από γραπτό αίτημα του ιδιοκτήτη και έγκριση από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Εξαιρέσεις θα δίνονται επίσης στα έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα τα οποία θεωρούνται δημόσιας ωφελείας. Όλα τα έργα θα πρέπει να έχουν την έγκριση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μετά από γραπτό αίτημα της καθ’ ύλην αρμόδιας Αρχής.

Το Υπουργείο ανακοινώνει ότι έχει ήδη δοθεί έγκριση στον ΟΚΥπΥ για απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών/συντηρήσεων στα νοσοκομεία.
Οι πιο πάνω ρυθμίσεις ισχύουν από την 24η Μαρτίου η ώρα 6:00 μ.μ. και μέχρι τα μεσάνυχτα της 13ης Απριλίου 2020 με βάση το πιο πάνω Διάταγμα.

Πηγή Ενημέρωσης: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

 

***

 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ενημερώνει για την υποβολή αιτήματος ημ. 17.03.2020 στους αρμόδιους Υπουργούς: Οικονομικών, Εσωτερικών, Υγείας, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αναστολή των εργασιών στα εργοτάξια, διάρκειας 15 ημερών.

Αυτούσια η επιστολή του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου:

Εν συνεχεία των δραστικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 15.03.2020, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ως ο κατεξοχήν επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας που εκπροσωπεί αποκλειστικά τους εγγεγραμμένους Αρχιτέκτονες, οι οποίοι είναι οι βασικοί Σύμβουλοι – Μελετητές της οικοδομικής βιομηχανίας, σας καλεί στην άμεση λήψη μέτρων και έκδοσης σχετικού διατάγματος για αναστολή εργασιών στα εργοτάξια διάρκειας 15 ημερών, με σκοπό στη προσπάθεια που καταβάλλεται για περιορισμό εξάπλωσης του ιού CoVid-19

Οι λόγοι αιτήματος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου εστιάζονται στο γεγονός ότι, στους χώρους εργοταξίων, εμπλέκεται μεγάλος αριθμός ειδικοτήτων, εργολάβοι, τεχνικοί και μελετητές. Περαιτέρω, έχει διαπιστωθεί πως υπάρχει έλλειψη στην αγορά προστατευτικών ειδών για τήρηση των μέτρων Ασφάλειας και Υγείας. Είναι γνωστό ότι, στα εργοτάξια δραστηριοποιούνται άτομα διαφόρων εθνικοτήτων, που ενδεχομένως να έχουν ταξιδέψει το τελευταίο διάστημα. Επισημαίνεται επίσης ότι, τα εργοτάξια δεν εμπίπτουν όλα σε ανοικτούς χώρους, αρκετά από αυτά είναι κλειστά καθώς βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης τους.

Όλα τα προαναφερθέντα έχουν ως αποτέλεσμα, τα εργοτάξια τη δεδομένη στιγμή να αποτελούν σοβαρή και άμεση πηγή κινδύνου για τις εμπλεκόμενες ομάδες. Σας προτρέπουμε στην άμεση λήψη μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του ιού CoVid-19 μέσω του κατασκευαστικού τομέα.

 

*Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα ενημερώσει τους Αρχιτέκτονες μέλη του για οποιαδήποτε εξέλιξη.