Ανέγερση Καθεδρικού Ναού στον Δημοτικό Κήπο Πάφου

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό να επαναφέρεται στην επικαιρότητα η ανέγερση Καθεδρικού Ναού στο χώρο του Δημοτικού Κήπου Πάφου, ως αποτέλεσμα να αναδημοσιεύει τις θέσεις του, ως αυτές ανακοινώθηκαν πριν μία δεκαετία.

Ο Δημοτικός Κήπος Πάφου είναι αναπόσπαστο μέρος του ιστορικού κέντρου της Πάφου, ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς της πόλης, ο οποίος διαχρονικά αποτέλεσε ένα σημαντικό χώρο κοινωνικής συνάθροισης και πολιτιστικής δραστηριότητας. Το ενδεχόμενο ανέγερσης, στον συγκεκριμένο χώρο, μιας τέτοιας δυναμικής κλίμακας κτηρίου με τεράστιο όγκο και ύψος, θα προκαλέσει σοβαρή ρήξη στο πολεοδομικό ιστό και δεν θα μπορεί να ενταχθεί αρμονικά στο περιβάλλον. Η χωροθέτηση αυτής της κλίμακας κτηρίου στο Δημόσιο Κήπο δεν παραβιάζει μόνο βασικές αρχές αστικού σχεδιασμού, αλλά ούτε μπορεί να τεκμηριωθεί επιστημονικά.

Η Πάφος μέσω του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας έχει κληρονομήσει ένα σύνολο κτηρίων και πλατειών, τα οποία υλοποιήθηκαν με σεβασμό στα σχέδια ανάπτυξης και τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης. Αυτός ο πλουραλισμός έργων ανάπτυξης είναι υποχρέωση των αρμόδιων αρχών να τα προστατεύσει, ενισχύσει και συμπεριλάβει σε αυτά και τον Δημοτικό Κήπο, όπου η μορφή ανάπτυξης του θα πρέπει να γίνει με σεβασμό στο περιβάλλον και την ιστορία του μέσα από ένα σύγχρονο σχεδιασμό αναβίωσής του.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου δεν είναι αντίθετος στην ανέγερση Καθεδρικού Ναού στη πόλη της Πάφου, με την προϋπόθεση ότι, η χωροθέτηση του θα πρέπει να επιλεγεί βάση επιστημονικών κριτηρίων, αρχιτεκτονικά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου χαιρετίζει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, το οποίο όμως καλείται να προβεί σε όλες ενέργειες ώστε ο εν λόγω χώρος περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου και προχωρήσουν στην προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με σκοπό την άμεση αναβίωση του Δημοτικού Κήπου.