Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών “Συλλογική Κατοίκηση”

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Υπουργείο Εσωτερικών), το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανακοινώνουν πως ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών με θέμα “Συλλογική Κατοίκηση” ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Με το πέρας της διαδικασίας η Κριτική Επιτροπή μελέτησε λεπτομερώς τις 23 υποβληθείσες προτάσεις και αποφάσισε την απονομή των Βραβείων ως ακολούθως:

 

ΒΡΑΒΕΙΟ
Κωδ. Συμμετοχής: 25120605
Καλομοίρα Ξύχειλου, Άγγελος Ξενοφώντος
Τίτλος: Meet me in between

 

ΒΡΑΒΕΙΟ
Κωδ. Συμμετοχής: 21436587
Αγγέλα Χαραλάμπους
Τίτλος: Αναδιαμόρφωση Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Πουρνάρα στην Κοκκινοτριμιθιά

 

ΕΠΑΙΝΟΣ
Κωδ. Συμμετοχής: 08062022
Παύλος Σοφοκλέους, Mahnia Fallahnejad
Τίτλος: Nothing is permanent except Change

 

ΕΠΑΙΝΟΣ
Κωδ. Συμμετοχής: 19059211
Αντώνης Περατικός
Τίτλος: Dwellings of infinite Gardens

 

ΕΠΑΙΝΟΣ
Κωδ. Συμμετοχής: 22122022
Χριστίνα Μιχαήλ, Μάριος Στυλιανίδης
Τίτλος: RE-THINK / RE-USE

 

 

Την Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού αποτελούσαν οι:
Ελένη Ζουππουρή, Εκπρόσωπος Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (Υπουργείο Εσωτερικών)
Αντρέας Παπαλλάς, Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Χρίστος Παύλου, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Πρακτικό Απόφασης Κριτικής Επιτροπής: πατήστε εδώ

 

 

Σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο,
οι διοργανωτές θα απονέμουν τα Βραβεία και θα εκθέσουν όλες τις προτάσεις
που έχουν υποβληθεί στον διαγωνισμό