Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης

Μετά την εφαρμογή της νέας πολιτικής αδειοδότησης, όπου απαιτείται η Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει γίνει αποδέκτης πακέτων προσφορών από ασφαλιστικές Εταιρείες, με αίτημα τους, όπως αυτές διατεθούν στα μέλη του για ενημέρωση. Για το σκοπό αυτό, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου τις διαθέτει στην ευχέρεια των μελών του για αξιολόγηση διευκρινίζοντας ότι, κανένα όφελος δεν αποκομίζει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου από την ενέργεια αυτή.
Ο ακόλουθος πίνακας θα αναβαθμίζεται σε περίπτωση που και άλλες εταιρείες διαθέσουνς τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου πακέτα για την Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης και μόνο.