Δελτίο Τύπου: Αυθαίρετες Εργασίες Αναβάθμισης στον Δημοτικό Κήπο Λεμεσού

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του αναφορικά με τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί για τον σχεδιασμό και υλοποίηση αναβάθμισης του Δημοτικού Κήπου Λεμεσού. Ως εκ τούτου καλούνται ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού να αναστείλουν άμεσα όλες τις οικοδομικές εργασίες εντός του χώρου, μέχρις ότου ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και απόψεις από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών κλπ), ως προνοεί μεταξύ άλλων ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2018 [Ν. 127(I)/2018].

Πάγια θέση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι ότι, έργα δημόσιας ωφελείας θα πρέπει να μελετώνται και υλοποιούνται με ιδιαίτερη ευαισθησία, προσοχή και σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του ΕΤΕΚ, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ποιότητα, την διαφάνεια, την συμμετοχικότητα και την οικονομία, επιλέγοντας την καλύτερη αρχιτεκτονική μελέτη, η οποία θα βασιστεί στον ευρύτερο σχεδιασμό της πόλης και το ενιαίο σχέδιο περιοχής.

Οι Αρχές έχουν νομική και ηθική υποχρέωση να προσφέρουν το δικαίωμα της δημόσιας διαβούλευσης για έργα που αφορούν το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Λεμεσού οφείλει να προβεί στις απαραίτητες δημόσιες διαβουλεύσεις προς πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση για τον σχεδιασμό, τόσο του συγκεκριμένου έργου, όσο και του ρυθμιστικού σχεδίου του περιβάλλοντα χώρου. Περαιτέρω, απαιτείται η σύσταση ειδικής επιτροπής με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και επαγγελματικούς Φορείς Αρχιτεκτόνων ως προς την ετοιμασία μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, με σκοπό την διασφάλιση του Δημοτικού Κήπου.