Δελτίο Τύπου: Ιστορικό Κτήριο CURIUM PALACE στη Λεμεσό

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκφράζει την έντονη ανησυχία του ως προς την πιθανότητα κατεδάφισης του ιστορικού ξενοδοχείου CURIUM PALACE στη Λεμεσό, ενός κτηρίου ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, του οποίου η απώλεια θα αφήσει δυσαναπλήρωτο ιστορικό κενό.

Σε συνέχεια σειράς κατεδαφίσεων ιστορικών κτηρίων όπως, Κατοικίες Λανίτη, Κλινική Τριτοφτίδη, Σινεμά Ελλάς κ.α., είμαστε ενώπιον ακόμη μίας πιθανής κατεδάφισης, του ξενοδοχείου CURIUM PALACE, το οποίο κτήριο αποτελεί δείγμα της νέο-μνημειακής Κυπριακής αρχιτεκτονικής του κινήματος του μοντερνισμού, του οποίου δυστυχώς μέχρι σήμερα η προστασία του δεν έχει θεσμοθετηθεί. Το ξενοδοχείο ανεγέρθηκε το 1948, με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό χαρακτήρα, ενώ αποτελεί σημαντικό χώρο ιστορικής μνήμης για τους κατοίκους και την ιστορία της Λεμεσού. Το κτήριο με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, ιστορική, κοινωνική και πολιτιστική του αξία, θα έπρεπε να διαφυλαχθεί, αποκατασταθεί, επαναχρησιμοποιηθε,ί ώστε να αποτελέσει πρότυπο στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Κύπρου, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης. Στις περιπτώσεις που ένα ιστορικό κτήριο δεν έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο, τίθενται σε ισχύ οι διεθνείς αρχές συντήρησης, όπως αυτές απορρέουν από την Χάρτα Βενετίας.

Με γνώμονα τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας και μνήμης του κτηρίου, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου καλεί δημόσια το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Δήμο Λεμεσού να προβούν άμεσα στις δέουσες ενέργειες κήρυξης του κτιρίου CURIUM PALACE ως διατηρητέο. Περαιτέρω, κρίνεται επιβεβλημένη η σύσταση Επιτροπής με τη συμμετοχή του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, του ΕΤΕΚ και άλλων εμπλεκόμενων Φορέων, με σκοπό την καταγραφή ιστορικών και άλλων αξιόλογων κτηρίων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του μοντερνισμού (περίοδος 1930 – 1970), για την διαφύλαξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην ολότητα της νήσου.