Δημιουργία Έκθεσης Αρχιτεκτονικής Φωτογραφίας στο νέο Οίκημα Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει μεταστεγαστεί, σε διατηρητέο ακίνητο στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37, δημιουργώντας παράλληλα με τα γραφεία του και το νεοσύστατο πολιτιστικό εκπαιδευτικό του κέντρο που αποσκοπεί, στην κατάρτιση – ειδίκευση των Αρχιτεκτόνων μελών του και προβολής της αρχιτεκτονικής μέσα από διοργανώσεις επιστημονικών συζητήσεων, διαλέξεων, εκθέσεων, εργαστηρίων κλπ.

Σκοπός του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού πολιτιστικού χώρου, ο οποίος θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς των Αρχιτεκτόνων και ανάδειξης της Κυπριακής αρχιτεκτονικής. Στα πλαίσια της αναβάθμισης του χώρου πρόκειται να δημιουργηθεί  Αρχιτεκτονική Έκθεση Φωτογραφίας, η οποία θα εναλλάσσεται χρονικά. Για το σκοπό αυτό απευθύνεται πρόσκληση σε Αρχιτέκτονες και επαγγελματίες Φωτογράφους να αποστείλουν φωτογραφικό υλικό που να εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Σύγχρονη Κυπριακή Αρχιτεκτονική (βραβευμένα έργα σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής, συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό MVDR)
  • Κυπριακός Μοντερνισμός
  • Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν τις φωτογραφίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, στην ακόλουθη μορφή:

  • Κάθε φωτογραφία, να είναι σε ψηφιακό αρχείο jpg σε ανάλυση 300 dpi, η μεγαλύτερη πλευρά να είναι 3000 pixels, με ελάχιστο μέγεθος αρχείου 2 MB και μέγιστο 6 MB. Το χρωματικό προφίλ να είναι RGB.
  • Για κάθε φωτογραφία να δίδεται ο τίτλος του έργου, ονοματεπώνυμο Αρχιτέκτονα και Φωτογράφου.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, με την υποβολή συναινούν στη πιθανή επεξεργασία των φωτογραφιών τους. Την επιλογή και επιμέλεια των φωτογραφιών θα αναλάβει Επιτροπή που θα συσταθεί από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

 

***

 

ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Η υποβολή φωτογραφιών αφορά τη δημιουργία Αρχιτεκτονικής Έκθεσης Φωτογραφίας η οποία θα προβάλλεται στο νέο Οίκημα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Ο κάθε συμμετέχοντας συγκατατίθεται και επιτρέπει στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι υποβληθείσες φωτογραφίες και τα προσωπικά του στοιχεία ή άλλη πληροφορία που διαθέσει να:

  1. δημοσιεύσει και δημοσιοποιήσει στο μέλλον τις υποβληθείσες φωτογραφίες με τις σχετικές πληροφορίες σε εκδόσεις ή προσκλήσεις ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ή στον ημερήσιο τύπο. Δηλαδή, όπου κρίνει πρέπον ή/και σκόπιμο αλλά όχι για επιχειρηματικούς / εμπορικούς σκοπούς,
  2. να προβάλλει για σκοπούς δημοσιότητας της Έκθεσης, η οποία θα παρουσιαστεί στα πλαίσια εκδήλωσης, αποκλειστικά και μόνο για τη προώθηση και των στόχων αυτής και όχι για επιχειρηματικούς / εμπορικούς σκοπούς και χωρίς καμία αμοιβή προς τον ιδιοκτήτη της φωτογραφίας.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου μπορεί επιπλέον να δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον ημερήσιο τύπο τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων, όπως αυτά έχουν διατεθεί για σκοπούς προώθησης και προβολής της Έκθεσης, αλλά όχι για επιχειρηματικούς / εμπορικούς σκοπούς εκτός από τους στόχους της Έκθεσης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν πρέπει να είναι πρωτότυπες και να έχουν ληφθεί από τον συμμετέχοντα. Δεν πρέπει να περιέχουν υλικό που ανήκει ή ελέγχεται από τρίτο μέρος και δεν πρέπει να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δικαιώματα απορρήτου / δημοσιότητας, ιδιωτικότητας οποιουδήποτε τρίτου προσώπου ή οντότητας. Ο συμμετέχων πρέπει να είναι ο μοναδικός πνευματικός δικαιούχος των φωτογραφιών. Με την επιφύλαξη της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής, τα πνευματικά δικαιώματα των συμμετεχόντων από τις φωτογραφίες παραμένουν στον κάθε συμμετέχοντα και δεν μεταβιβάζονται στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Για τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν, οι κάτοχοι / ιδιοκτήτες των πνευματικών δικαιωμάτων παραχωρούν στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου απεριόριστα, με αποκλειστικό δικαίωμα προβολής των φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης σε όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακά και εκτυπωμένα, αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης, προβολής και προώθησης της Έκθεσης χωρίς να απαιτείται καμία αμοιβή από τον συμμετέχοντα. Για την προβολή της Αρχιτεκτονικής Έκθεσης Φωτογραφίας, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει το δικαίωμα ανάρτησης των φωτογραφιών σε ιστότοπους κοινωνικών δικτύων (στα επίσημα προφίλ του) όπως: website, facebook, instagram. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν και συγκατατίθενται όπως γίνει χρήση των ονομάτων και των φωτογραφιών τους για σκοπούς προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Αρχιτεκτονικής Έκθεσης χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου και οι συνεργάτες του δεν φέρουν καμία ευθύνη για λανθασμένη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των φωτογραφιών τους από τρίτα πρόσωπα.