Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Αρχιτεκτονικός Αντισεισμικός Σχεδιασμός

To Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick με την στήριξη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, ανακοινώνει την διοργάνωση επιχορηγημένου από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα “Αρχιτεκτονικός Αντισεισμικός Σχεδιασμός”.

Το Σεμινάριο στοχεύει στη συμπλήρωση των γνώσεων και των εμπειριών των Αρχιτεκτόνων και των Πολιτικών Μηχανικών σε σχέση με τον σεισμικό κίνδυνο στις κατασκευές και την κρισιμότητά του ως παράγοντα κατά τη μελέτη και εφαρμογή των κατασκευών. Θα δοθεί έμφαση στην ερμηνεία των αιτιών πρόκλησης των αστοχιών, λόγω της σεισμικής δραστηριότητας, τους τρόπους αντιμετώπισης και μείωσης του σεισμικού κινδύνου, τη συσχέτιση των ιδιοτήτων των υλικών δόμησης με την τρωτότητα των κατασκευών, την αξιοποίηση των αρχών του αντισεισμικού σχεδιασμού των ιστορικών κατασκευών, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη σύνθεση σύγχρονων αντισεισμικών κατασκευών.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την εκπαίδευση, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

  • Να αντιλαμβάνονται τις παραμέτρους της αντιμετώπισης του Σεισμικού Κινδύνου, κατά τη μελέτη ανάλυσης ενός ιστορικού κτηρίου.
  • Να ταξινομούν τα παραδείγματα αστοχιών, από σεισμό, σύγχρονων και ιστορικών κατασκευών και να ερμηνεύουν τα σχετικά αίτια, προς αποφυγή μελλοντικής επανάληψης.
  • Να συσχετίζουν τις ιδιότητες του υλικού δόμησης και την παθολογία και την αναμενόμενη τρωτότητα των κατασκευών.
  • Να περιλαμβάνουν τον Σεισμικό Κίνδυνο ως κρίσιμο παράγοντα, κατά την μελέτη αποκατάστασης ενός ιστορικού κτηρίου.
  • Να χρησιμοποιούν τις αρχές του αντισεισμικού σχεδιασμού των ιστορικών κατασκευών από την Αρχική Αρχιτεκτονική Σύνθεση των σύγχρονων κατασκευών.
  • Να αναπτύσσουν δεξιότητες για τη σύνθεση πρωτότυπων, σύγχρονων αντισεισμικών κατασκευών.

Διάρκεια Προγράμματος: 25 ώρες
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 22-05-2023 – 03-06-2023

22-05-2023 – 16:00 – 18:30 : εξ αποστάσεως
23-05-2023 – 16:00 – 18:30 : εξ αποστάσεως
25-05-2023 – 16:00 – 18:30 : εξ αποστάσεως
26-05-2023 – 16:00 – 18:30 : εξ αποστάσεως
27-05-2023 – 14:00 – 19:30 : διά ζώσης
30-05-2023 – 16:00 – 18:30 : εξ αποστάσεως
31-05-2023 – 16:00 – 18:30 : εξ αποστάσεως
03-06-2023 – 09:00 – 14:30 : διά ζώσης

Κόστος Προγράμματος:
Το κόστος συμμετοχής του προσφερόμενου προγράμματος παρατίθεται ως εξής:
Κόστος Συμμετοχής: €700 + ΦΠΑ
Επιχορήγηση από ΑνΑΔ: €425
Κόστος Συμμετοχής για δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ: €275 + ΦΠΑ (€133)
Έκπτωση σε μη δικαιούχους επιχορήγησης 20%

Για Αρχιτέκτονες, μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου παρέχεται η εξής διευκόλυνση:
Για δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ, €25 έκπτωση στο αρχικό ποσό των €700 (με επιχορήγηση €425), επομένως το τελικό κόστος είναι: €250 + €128,25 (ΦΠΑ) = €378,25
Για μη δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ, €200 έκπτωση στο αρχικό ποσό των €700, επομένως το τελικό κόστος είναι: €500 + €95 (ΦΠΑ) = €595

Δικαιούχοι επιχορήγησης είναι εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων / Οργανισμών (επιχορήγηση €425) και άνεργοι (100% επιχορήγηση) νοουμένου ότι, ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ΑνΑΔ. Δεν καταβάλλεται ενίσχυση σε αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα ή δημόσιους υπαλλήλους.

 


Πληροφορίες: εδώ
Δήλωση Συμμετοχής: εδώ
Επικοινωνία: Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick www.frederick.ac.cy/EKEK – τηλ. 22394489 – [email protected]


 

 

Εκπαιδευτές Προγράμματος

 


Ο Παναγιώτης Τουλιάτος είναι Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής της Ανωτάτης Ακαδημίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος και επιστημονικός υπεύθυνος και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην CEN- Ευρωκώδικας EC-5. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος πολλών ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με την Κατασκευαστική Ανάλυση, Αποτίμηση Συμπεριφοράς και Προτάσεις Επισκευής και Αποκατάστασης Ιστορικών και Μνημειακών Κατασκευών, όπως επίσης και με την έρευνα για σύγχρονες κατασκευές μεγάλων στατικών ανοιγμάτων και ιδιαίτερης βιοκλιματικής λειτουργίας. Διδάσκει επίσης και συντονίζει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Frederick στη «Συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κατασκευών και μνημείων». Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων, διδακτικών βοηθημάτων και βιβλίων. Επαγγελματικά, ως Αρχιτέκτων Μηχανικός, έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί με κατασκευές μη συμβατικού χαρακτήρα, μεγάλων στατικών ανοιγμάτων και ιδιαιτέρως αντισεισμικής και βιοκλιματικής συμπεριφοράς.

 


Ο Μάριος Πελεκάνος αποφοίτησε ως Αρχιτέκτων Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μάστερ από το Bartlett School of Architecture and Planning, University College London και είναι υποψήφιος Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με ερευνητικό θέμα την κατασκευαστική ανάλυση των ξυλόστεγων βασιλικών του Τροόδους της Κύπρου. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Frederick με γνωστικό αντικείμενο τις Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής. Διδάσκει μαθήματα αρχιτεκτονικής τεχνολογίας στα προπτυχιακά προγράμματα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και των Πολιτικών Μηχανικών (κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, ελαφρές κατασκευές, αρχές αντισεισμικού σχεδιασμού κλπ.). Διδάσκει επίσης, κατασκευαστική ανάλυση και μεθόδους αποκατάστασης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κατασκευών και μνημείων». Οι διεθνείς του δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν άρθρα και παρουσιάσεις σε συνέδρια, κυρίως σε σχέση με την αντισεισμική και βιοκλιματική συμπεριφορά των ιστορικών κατασκευών.