Έκτακτη Γενική Συνέλευση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Φεβρουαρίου 2022, ώρα έναρξης στις 16:00, στο Εκπαιδευτικό του Κέντρο στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37, 1015 Λευκωσία.

Ημερήσια Διάταξη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:

  • Χαιρετισμός / Επεξήγηση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου Χρίστο Χριστοδούλου για το σκοπό σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
  • Επίλυση ερωτημάτων.
  • Απόφαση μελών για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για τη διενέργεια εκλογών.

Σχετικές Καταστατικές Πρόνοιες:

  • Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον υπάρχει πλειοψηφία των δικαιουμένων να λάβουν μέρος σ’ αυτήν. Μισή ώρα μετά την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου ενάρξεως των εργασιών της, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα θεωρείται ότι, βρίσκεται σε απαρτία με τους παρευρισκομένους.
  • Τα μέλη που θα συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν εξοφλημένη την ετήσια τους συνδρομή, πριν τις 23-02-2022.
  • Πεδίο εξόφλησης Συνδρομής: https://architecture.org.cy/syndromi/

Δήλωση συμμετοχής:

  • Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη και υποβάλλεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου το αργότερο μέχρι τις 21-02-2022.
  • Σύνδεσμος: https://forms.gle/CohFwhzPCivXkF5H8

Προσέλευση:

  • Απαραίτητη η επίδειξη safe pass στην είσοδο.