Αποτελέσματα Θερινού Εργαστηρίου 2015

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Frederick ολοκλήρωσαν τις εργασίες του Θερινού Εργαστηρίου, το οποίο διοργανώθηκε στις 29 Ιουνίου – 10 Ιουλίου 2015 στη Λόφου. Οι κατασκευές εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη κοινότητα Λόφου για χρήση από τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκφράζει ιδιαίτερες ευχαριστίες, στην ομάδα Καθηγητών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Frederick, οι οποίοι είχαν αναλάβει την επιστημονική ευθύνη / επίβλεψη του εργαστηρίου, στους συμμετέχοντες νέους αρχιτέκτονες και φοιτητές αρχιτεκτονικής προερχόμενοι από τοπικά Πανεπιστήμια και του εξωτερικού.