Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τους Κόμβους Υποδομών Διαχείρισης Εθνικού Δασικού Πάρκου ΑΚΑΜΑ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ενημερώνει ότι, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ενός σταδίου για τους Κόμβους Υποδομών Διαχείρισης του Εθνικού Δασικού Πάρκου ΑΚΑΜΑ. Για την διευκόλυνση των μελών, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου παρέχει τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες προτρέποντας τους ενδιαφερόμενους να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα από το ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου Κύπρου https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3861136

Συνοπτικός Πίνακας Χρονοδιαγράμματος Διαγωνισμού

 1. Ανακοίνωση του Διαγωνισμού 17/09/2019
 2. Δημοσιοποίηση των στοιχείων του Διαγωνισμού στον ιστότοπο 17/09/2019
 3. Επιτόπια Επίσκεψη 2/10/2019
 4. Λήξη προθεσμίας υποβολής ερωτήσεων, 4/10/2019
 5. Δημοσιοποίηση των απαντήσεων στον ιστότοπο του Διαγωνισμού 10/10/2019
 6. Λήξη προθεσμίας υποβολής/αποστολής των μελετών 6/12/2019 από 09:00 έως 13:00
 7. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 20/12/2019

Σε σχέση με την διοργάνωση επιτόπιας επίσκεψης στις 2/10/2019 και ώρα 09:00 το Τμήμα Δασών θα παράσχει διευκολύνσεις για την μετάβαση των διαγωνιζομένων στους χώρους του διαγωνισμού.
Σημείο Αφετηρίας – Εστιατόριο Ηλιοβασίλεμα,
Αγίου Γεωργίου Λάρας 2, CY, 8570, Πέγεια, Κύπρος
Δηλώσεις συμμετοχής τηλ. 22805528/504

Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής
Πρόεδρος – Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, Διευθυντής Τμήματος Δασών
Κυριάκος Θεμιστοκλέους, Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Βύρων Ιωάννου, Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Χριστιάνα Καραγιώργη, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Χρίστος Θεοδώρου, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Άγις Ιακωβίδης, Εκπρόσωπος Ομάδας Μελέτης Σχεδίου Διαχείρισης ΕΔΠ Ακάμα
Θωμάς Κυριάκου, Εκπρόσωπος Τμήματος Δασών

Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις μελέτες που θα υποβληθούν και θα βραβεύσει τις καλύτερες με τα ακόλουθα βραβεία και διακρίσεις, όπως υπολογίστηκαν στον προϋπολογισμό δαπάνης των πέντε (5) Κόμβων που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό.

 • Α’ Βραβείο €35.000,00
 • Β’ Βραβείο €26.250,00
 • Γ’ Βραβείο €17.500,00
 • Έπαινος €7.000,00
 • Έπαινος €7.000,00
 • Έπαινος €7.000,00