Επιμορφωτικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις Παραγωγής MUSKITA Aluminium Industries Ltd

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε συνεργασία με την MUSKITA Aluminium Industries Ltdανακοινώνουν την έναρξη Επιμορφωτικού Χαρακτήρα Επισκέψεων και Σεμιναρίων στις Εγκαταστάσεις Παραγωγής της Εταιρείας με έδρα τη Λεμεσό, τα οποία θα πραγματοποιούνται κάθε δύο εβδομάδες, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης στις 09:00, διάρκειας 3 ωρών.

Γενικές πληροφορίες
Τα Σεμινάρια / Επισκέψεις είναι ειδικά στοχευμένα και διαμορφωμένα για Αρχιτέκτονες. Οι Αρχιτέκτονες δεν θα υπερβαίνουν τα 8-10 μέλη ανά εκδήλωση. Θα δίδεται ενημερωτικό υλικό και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής. Σε κάθε μέρος θα υπάρχει συζήτηση / θα είναι ανοικτό για απορίες.

Διάρθρωση σεμιναρίων ∙ επισκέψεων
Α’ Mέρος ∙ Θεωρητική κατάρτιση 
(διάρκεια 1 ώρα)

 • Ταυτότητα εταιρείας (δυνατότητες, τεχνολογία)
 • Αλουμίνιο (από την εξόρυξη μέχρι το προφίλ)
 • Επεξεργασία επιφάνειας (ανοδίωση, βαφή, σουμπλιχρωμία)
 • Νομοθεσία (Κανονισμοί CPR 305, CE, DOP)
 • Εξαρτήματα ∙ Μηχανισμοί
 • Υαλοπίνακες ∙ ιδιότητες, συντελεστές, υπολογισμός βάρους
 • Σύγχρονα συστήματα αλουμινίου Muskita
 • Ειδικές κατασκευές ∙ εξειδικευμένοι υπολογισμοί

Β’ Mέρος ∙ Επεξήγηση παραγωγικής διαδικασίας (διάρκεια 1 ώρα)

 • Ξενάγηση στον χώρο παραγωγής και επεξήγηση των διαφόρων διαδικασιών
 • Ενημέρωση για προτεινόμενες λύσεις στο Τμήμα Εξαρτημάτων & Μηχανισμών και στο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Γ’ Mέρος ∙ Παρουσίαση συστημάτων κουφωμάτων και άλλων προϊόντων (διάρκεια 1 ώρα)

 • Παρουσίαση των τελευταίων συστημάτων αλουμινίων, όσον αφορά τις δυνατότητες των κατασκευών και τις προτεινόμενες λύσεις που προσφέρονται
 • Δυνατότητες συνδυασμού προϊόντων
 • Οικονομοτεχνική συσχέτιση

Στόχος – Προσδοκόμενα Αποτελέσματα
Οι Αρχιτέκτονες με το πέρας των Σεμιναρίων / Επισκέψεων να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές προδιαγραφών, να αναζητούν και να προδιαγράφουν ή/και να ανατρέχουν σε ειδικές βάσεις δεδομένων ή/και σε συγκεκριμένες πηγές για πληροφορίες. Να είναι σε θέση να κατανοούν τις διαδικασίες παραγωγής και φινιρισμάτων και τι αντίκτυπο έχουν στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής. Να επιλέγουν το κατάλληλο σύστημα σύμφωνα με οικονομοτεχνικά κριτήρια για εφαρμογή στο έργο τους και να αξιοποιήσουν την δυνατότητα που προσφέρει η βιομηχανία MUSKITA για εξειδικευμένες λύσεις και κατασκευές. Να ανατρέχουν σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων online ή/και σε δεδομένα και έγγραφα που θα τους δοθούν και θα επεξηγηθούν την ημέρα της επίσκεψης.

Έναρξη
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019
Τα Σεμινάρια θα πραγματοποιούνται ανά δεκαπενθήμερο, ημέρα Τετάρτη.

Δηλώσεις συμμετοχής
μέσω του συνδέσμου  https://forms.gle/HAdQqpAYYfDBL3pE9
Προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής