Νέα Γραφεία της ΣΠΕ Συνεργασίας στο Κίτι

Αρχιτέκτονας: Νεκτάριος Αυξεντίου

Κυπριακή Συμμετοχή Βραβεία Mies Van Der Rohe | 2011

Η μελέτη του έργου ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2009, ανατέθηκε στο γραφείο από το διοικητικό συμβούλιο της ΣΠΕ Κιτίου το 2005, στα πλαίσια του προγραμματισμού της εταιρείας για συγχώνευση με τις άλλες συνεργατικές εταιρείες των γύρω χωρών. Ζητούμενο ήταν ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου κτηρίου, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες της εταιρείας σε γραφειακούς χώρους, θα παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης εκδηλώσεων στους διάφορους φορείς και ομάδες των κοινοτήτων που εξυπηρετεί και θα εκφράζει με τη μορφή του τη δυναμική της εταιρείας και της περιοχής γενικότερα, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία στα δυτικά του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Λάρνακας.

Τα νέα γραφεία της ΣΠΕ Συνεργασίας των χωριών Κιτίου, Περβολιών, Τερσεφάνου και Μενεού έχουν ανεγερθεί στο Κίτι της επαρχίας Λάρνακας σε τεμάχιο που βρίσκεται στο βόρειο άκρο του οικισμού και γειτνιάζουν με εμπορικές εγκαταστάσεις της εταιρείας και το σχολικό συγκρότημα του γυμνασίου της περιοχής. Τα πιο πάνω πολεοδομικά δεδομένα, το τριγωνικό σχήμα του οικοπέδου στη συμβολή δύο κύριων οδικών αξόνων και η απαίτηση της πολεοδομικής αρχής για παραχώρηση χώρου πρασίνου στο συγκεκριμένο σημείο αποτέλεσαν τη βάση του προβληματισμού της μελέτης όσον αφορά τη χωροθέτηση του κτηρίου και την οργάνωση των προσβάσεων – κινήσεων πεζών και οχημάτων ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι λειτουργίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι, το κτήριο τοποθετείται παράλληλα προς τον κεντρικό δρόμο, απέναντι από το σχολείο, δημιουργώντας τόσο μια πύκνωση της παρουσίας δημοσίων κτηρίων, όσο και ένα απαιτούμενο φράγμα για την εκατέρωθεν όχληση.

Η πρόσβαση στο κτήριο γίνεται από μεγάλο εσωτερικό πεζόδρομο που συνδέει το νέο κτήριο με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της εταιρείας και το χώρο στάθμευσης και πρασίνου που δημιουργείται. Ο πεζόδρομος αυτός παραλαμβάνει την κίνηση πεζών και λειτουργεί, σε συνδυασμό με τη χαμηλή φύτευση, σαν φράγμα για την όχληση από τα οχήματα στο χώρο στάθμευσης μέχρι την περιοχή της εισόδου στο κτήριο η οποία βρίσκεται σε κατακόρυφη σχέση.

Αποτελεί επίσης ευχάριστο σημείο περιπάτου, διερχόμενος από την περιοχή πρασίνου που παραχωρείται στην κοινότητα, σε μια προσπάθεια ενιαίας αντιμετώπισης δημόσιου χαρακτήρα κτηρίου με δημόσιο χώρο πρασίνου. Η πρόσβαση των οχημάτων στο χώρο στάθμευσης ο οποίος εξυπηρετεί την τράπεζα και το εμπορικό κατάστημα γίνεται σε απόσταση από τη συμβολή των δύο κυρίων οδών για την αποφυγή συμφόρησης και ατυχημάτων, ενώ η περιοχή ανάμεσα στο χώρο στάθμευσης και τη μεγάλη αποθήκη του εμπορικού καταστήματος έχει φυτευτεί με δέντρα μεγάλης ανάπτυξης, για να αποκοπεί οπτικά η μεγάλη κλίμακα της αποθήκης και των οχημάτων που την εξυπηρετούν.

Το έργο έχει διακριθεί στα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2010 | Βραβείο | Έργο Νέου Αρχιτέκτονα