Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής 2019

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου προσκαλεί υποψηφιότητες για την απονομή των πρώτων Βραβείων Φοιτητών Αρχιτεκτονικής 2019 και αφορούν εργασίες που εκπονήθηκαν και ολοκληρώθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019. Σκοπός των Βραβείων είναι να αναδείξουν την ευρεία συμβολή της Αρχιτεκτονικής στην κοινωνία και να παρουσιάσουν την καινοτομία και αριστεία στην εκπαίδευση.

Συνεπώς οι συμμετοχές αναμένεται να έχουν εφαρμόσει:

 • Διεξοδική και πρωτότυπη ανάλυση και ανταπόκριση στο θέμα με το οποίο καταπιάνονται.
 • Ολοκληρωμένη και συνεκτική αντιμετώπιση του επιλεγμένου θέματος.
 • Άσκηση κριτικής σκέψης και ανάλυσης.
 • Κατανόηση του κοινωνικού σκοπού της Αρχιτεκτονικής, με δημόσιο όφελος και ενστερνίζοντας αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου προσκαλεί Φοιτητές Αρχιτεκτονικής να υποβάλουν συμμετοχές σε μία εκ των δύο κατηγοριών:

 • Πτυχιακή Εργασία (4ο έτος / πτυχίο / RIBA I ή αντίστοιχο)
 • Διπλωματική Εργασία (5ο έτος / δίπλωμα / RIBA II ή αντίστοιχο)

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα αποδώσει ένα Βραβείο μέχρι και τρεις Εύφημες μνείες σε κάθε Κατηγορία.

Περαιτέρω πληροφορίες και Έντυπο Συμμετοχής στα συνημμένα ακόλουθα έγγραφα.

Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής 2019

Απαντήσεις σε ερωτήματα ενδιαφερομένων

«ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΝΕΛΩΝ»

 • Τα πανέλα πρέπει να είναι διαμορφωμένα σε διάταξη landscape.

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ»

 • Η εισαγωγή κειμένου επιτρέπεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, η έκταση του κειμένου δεν καθορίζεται και γενικότερα η διαμόρφωση των πανέλων επαφίεται στον κάθε υποψήφιο.

«ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ»

 • Εάν δεν είστε εγγεγραμμένοι στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων μπορείτε να εγγραφείτε πριν από την προθεσμία του διαγωνισμού και ακολούθως να καταθέσετε τη συμμετοχή σας. Στην περίπτωση αυτή δεν θα συμπληρώσετε αριθμό μητρώου μέλους ΣΑΚ στο έντυπο υποψηφιότητάς σας, αλλά στο αντίστοιχο πεδίο να αναγραφεί ότι έχει υποβληθεί αίτηση εγγραφής μέλους.

«ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΝΕΛΩΝ»

 • Η εκτύπωση μπορεί να γίνει σε χαρτί το οποίο θα αναρτηθεί στο foamboard από τους διαγωνιζόμενους. Η υποβολή πρέπει να είναι σε A1 foamboard.

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ»

 • Φωτογραφίες μπορούν να συμπεριληφθούν στα πανέλα, εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία που να προδίδουν ταυτοποίηση του υποψηφίου όπως: απεικόνιση προσώπων ή/ και ονομάτων ή/ και στοιχεία ταυτοποίησης χώρου ή εκπαιδευτικού ιδρύματος, δηλαδή οι φωτογραφίες να εστιάζουν μόνο στην αρχιτεκτονική μελέτη καθεαυτή.

«ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ»

 • Διευκρινίζεται επίσης ότι δεν τίθεται θέμα όσον αφορά την εχεμύθεια των υποψηφιοτήτων, αφού όλα τα παραδοτέα θα κατατεθούν στο γραμματειακό προσωπικό του ΣΑΚ και η κριτική επιτροπή δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

Ανακοίνωση κριτικής επιτροπής Βραβείων Φοιτητών Αρχιτεκτονικής 2019:

– Χρήστος Πασσάς, Αρχιτέκτονας, Associate Director, Zaha Hadid Architects
– Νεοφυτούλλα Αγγελίδου, Πολεοδόμος, Δήμος Λάρνακας
– Μιχάλης Χατζηστυλλής, Αρχιτέκτονας, OMA
– Ελίνα Κρητικού, Αρχιτέκτονας, EKKY Studio Architects
– Μάρκος Μάρκου, Αρχιτέκτονας, Μέλος ΔΣ ΣΑΚ
– Άννα Μουσκή, Marketing Manager, Muskita Aluminium Industries
– Άντρη Επιφανίου, Φάνος Ν. Επιφανίου Λτδ

Ελληνική Έκδοση
Αγγλική Έκδοση