Έπαινος Δημοτική Αγορά και Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης στη Λάρνακα

Αρχιτεκτονικό Γραφείο: EP Architects, Αρχιτέκτων Μηχανικός | Μελετητής Έργου: Ελίνα Παττίχη, Taulant Toza.

Λειτουργία και μορφολογική έκφραση.

Η αρχιτεκτονική πρόταση στοχεύει στη δημιουργία σημείου αναφοράς στην πόλη της Λάρνακας και στη διαμόρφωση νέου τύπου στοάς βάση πρότυπων παραδειγμάτων παραδοσιακών στοών, τα ζητούμενα του κτηριολογικού προγράμματος και το κυπριακό κλίμα.

Στόχος της πρότασης είναι η οπτική και λειτουργική συνέχεια μεταξύ υπαίθριου και εσωτερικού χώρου και η αξιοποίηση υφιστάμενων προσβάσεων για την ένταξη της Αγοράς στο ευρύτερο δομημένο περιβάλλον. Έχει επιλεγεί η ιδέα μιας διαμπερούς διώροφης στοάς εμπορίου / αναψυχής που συνδέει την πλατεία με την προέκταση της Λέοντος Σοφού προς το νότο, η οποία οδηγεί στην Πλατεία Αγίου Λαζάρου.

Η πορεία αυτή ξεκινά από την πλατεία μέσω των ακτινωτών διατάξεων των στεγάστρων της ανοικτής αγοράς και οδηγεί στον πυρήνα του κτηρίου κάτω από την στοά. Σε αυτό το σημείο υπάρχει δυνατότητα οπτικής επαφής όλων των καταστημάτων, ενώ η κίνηση διακλαδώνεται προς την Πλατεία του Αγίου Λαζάρου νοτιοδυτικά, συνδέοντας έτσι, την Δημοτική Αγορά με το ευρύτερο δομημένο περιβάλλον. Η παραπάνω πορεία αποκαθιστά τον δομημένο ιστό της πόλης, ο οποίος έχει διακοπεί από την κατεδάφιση της παλαιάς αγοράς.

Κατά μήκος του Δημόσιου Χώρου στάθμευσης δημιουργείται μία πορεία που συνδέει την Ερμού με τον χώρο της εισόδου της στοάς. Στο σημείο διασταύρωσης των στοών, στο χώρο της εισόδου διαμορφώνονται δύο κάθετες κινήσεις. Η μία εξυπηρετεί τον Δημόσιο Χώρο στάθμευσης, και η άλλη ξεκινά από την ημιυπαίθριο χώρο του πυρήνα της στοάς με μια ελεύθερη σκάλα και πανοραμικό ανελκυστήρα. Στον όροφο οι χώροι αναψυχής διατάσσονται εκατέρωθεν του δώματος των κεντρικών καταστημάτων, όπου διαμορφώνεται υπερυψωμένη πλατεία. Η υπερυψωμένη πλατεία διαμορφώνει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα για την προτεινόμενη στοά, εξυπηρετεί την οπτική συνέχεια μεταξύ επιπέδων και την έδραση του στεγάστρου.

 

Το στέγαστρο της αγοράς ξεπροβάλει κατακόρυφα μπροστά από την βορειοδυτική όψη του χώρου στάθμευσης και ακολούθως στρέφεται νότια στεγάζοντας μέρος της πλατείας και ακολούθως την αγορά με ένα σχήμα “πετάλου”. Το στέγαστρο ενώ αποτελεί μία δυναμική χειρονομία ρυθμίζει την διαφορετική κλίμακα των δύο λειτουργιών, της αγοράς και του χώρου στάθμευσης. Η εξέλιξη του παραδοσιακού τύπους της στοάς έγκειται στην υπερυψωμένη πλατεία, η οποία προσφέρει άνετη οπτική επαφή μεταξύ των διάφορων χώρων της αγοράς και στο ευέλικτο σχήμα του στεγάστρου που προσαρμόζεται στα πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής.

Όσον αφορά στον βιοκλιματικό σχεδιασμό στόχος είναι, η ψηλή ενεργειακή απόδοση των κτηρίων με την ελάχιστη μηχανική υποστήριξη για την επίτευξη της επιθυμητής θερμικής άνεσης. Στα πλαίσια του στόχου αυτού περιλαμβάνεται η χρήση των διαμπερών ημιυπαίθριων στοών και του διάτρητου άλλά στεγανού στέγαστρου.