Επιτροπή Φοιτητών και νέων Αρχιτεκτόνων

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη εργασιών της Επιτροπής Φοιτητών και νέων Αρχιτεκτόνων και καλεί νέους Αρχιτέκτονες και Φοιτητές Αρχιτεκτονικών Σχολών να ενταχθούν στις εργασίες της.

Σκοπός της Επιτροπής είναι, η αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με νέους συνάδελφους και τη διοργάνωση δράσεων, με στόχο την ανάδειξη και αναγνώριση του ρόλου των νέων Αρχιτεκτόνων στην κοινωνία.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις εργασίες της Επιτροπής καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, μέχρι και τις 05-12-2022, μέσω του συνδέσμου: https://forms.gle/rSgdCTdRiNCdqwrt5

Συντονιστής της Επιτροπής είναι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αθηνά Μεντεσίδου, με την ιδιότητα της Γραμματέα Φοιτητών και νέων Αρχιτεκτόνων.