Γενική Συνέλευση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνουν ότι,
η 33η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022.
Το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών της Συνέλευσης με όλα τα σχετικά έγγραφα θα
γνωστοποιηθούν στους Αρχιτέκτονες – μέλη, το συντομότερο.