Στις 18 και 19 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη εκδήλωση υπό μορφή διαδικτυακού σεμιναρίου του Έργου HERSUS (Erasmus plus Research program). Μέσα από το σεμινάριο αυτό θα αρχίσει ένας διάλογος πάνω σε θέματα που συνυπάρχουν στην περιοχή της Αποκατάστασης και Επανάχρησης Κτηρίων και Συνόλων και της Αειφόρου Ανάπτυξης και του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ανασκόπησης των μεθοδολογιών διδασκαλίας που ακολουθούνται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών (δραστηριότητες και αποτελέσματα της πρώτης ερευνητικής φάσης του έργου). Παράλληλα επτά προσκεκλημένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν διαλέξεις σε θέματα που εμπίπτουν στη θεματική του σεμιναρίου, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες πτυχές της σχέσης βιώσιμου αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού με την αποκατάσταση και επανάχρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Η εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των Τμημάτων / Σχολών Αρχιτεκτονικής των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αλλά και μεταξύ άλλων ακαδημαϊκών και επαγγελματιών στους τομείς αυτούς.

Το σεμινάριο θα φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα zoom της συντονιστικής ομάδας του έργου, τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου (UBFA). Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν τα πέντε συvεργαζόμενα πανεπιστήμια: Το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου (UBSA), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Universita Iuav Di Venezia (IUAV) και το University of Seville (USE). Το μεγαλύτερο μέρος της εκδήλωσης είναι ανοικτό προς το ευρύ κοινό.

 

  • Περισσότερες Πληροφορίες ΕΔΩ
  • Δηλώσεις Συμμετοχής μέσω του συνδέσμου ΕΔΩ