Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για Έκδοση Πολεοδομικών & Οικοδομικών Αδειών

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με σκοπό να συμβάλει εποικοδομητικά και πρακτικά στην υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης ανέλαβε την πρωτοβουλία ετοιμασίας “Οδηγού Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Πολεοδομική και Οικοδομική Άδεια” για την αξιοποίηση και άμεση εφαρμογή του από τις Αρμόδιες Αρχές. Το σχετικό αίτημα / υποβολή πρότασής υποβλήθηκε με επιστολή ημ. 7.4.2020 στον Υπουργό Εσωτερικών.

Βασικός στόχος του προτεινόμενου “Οδηγού” είναι η έναρξη αποδοχής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις Πολεοδομικές Αρχές, Επαρχιακές Διοικήσεις και Δημοτικές Αρχές σε συνθήκες μη έντυπης παραλαβής και φυσικής παρουσίας, ενόψει των υφιστάμενων απρόβλεπτων καταστάσεων.

Για την ενημέρωση των Αρχιτεκτόνων – μελών επισυνάπτεται το περιεχόμενο της επιστολής προς τον αρμόδιο Υπουργό ημ. 7.4.2020, καθώς επίσης ο σχετικός προτεινόμενος “Οδηγός”.