Ημερίδα Παρουσίασης Έργου Urban PERIsCOPE

Το Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με τους Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Ερευνητικό Κέντρο Frederick, Fondazione Bruno Kessler (Ιταλία), Πανεπιστήμιο Κατάνιας (Ιταλία), Tμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Δήμος Στροβόλου, Δήμος Λεμεσού, HIT Hypertech Innovations, NetU Consultants και RTD Talos, ολοκλήρωσαν την ψηφιακή καταγραφή, μελέτη και παραμετρική αναπαράσταση με μεθόδους Building Information Modelling ενδεικτικού τμήματος της αρχιτεκτονικής κληρονομίας των ιστορικών πόλεων της Κύπρου σε περιβάλλον 3D GIS.

Η δραστηριότητα αυτή έλαβε χώρα στα πλαίσια του Ερευνητικού έργου “Ψηφιακή πλατφόρμα για την ενσωμάτωση κτηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύγχρονο δομημένο περιβάλλον” (Urban PERIsCOPE) με αριθμό πρωτοκόλλου INTEGRATED/0918/0034, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων RESTART 2016-2020 “Ολοκληρωμένα Έργα”, Στρατηγική Πυλώνας Ι για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κυπριακής Δημοκρατίας (συμφ. 12.2020).

Πληροφορίες: https://uperiscope.cyi.ac.cy/

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται ημερίδα για παρουσίαση του έργου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2023, στις 17:00, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στη Λευκωσία.

Η δήλωση συμμετοχής διενεργείται μέσω του συνδέσμου: πατήστε εδώ

Το έργο υποστηρίζουν:
Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου
ICOMOS Cyprus