Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2016

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Υπουργείο Εσωτερικών) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα δοθούν και φέτος τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής, τα οποία έχουν καθιερωθεί ως θεσμός από το 1992. Στόχος του θεσμού είναι η δημόσια αναγνώριση των εξαιρετικών δειγμάτων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην Κύπρο και γενικότερα, η ενθάρρυνση ψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικής.

Κάθε τριετία βραβεύονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι αρχιτέκτονες των καλύτερων δειγμάτων ολοκληρωμένων κτηρίων / έργων διαφόρων κατηγοριών. Βασικό κριτήριο βράβευσης είναι η ποιότητα της αρχιτεκτονικής, η προσφορά της προς τον άνθρωπο και την κοινωνία γενικότερα, καθώς και η τεχνική συνέπεια στον τρόπο κατασκευής. Ανάμεσα στα κριτήρια επιλογής θα είναι ο τρόπος ένταξης της οικοδομής στον περιβάλλοντα χώρο, η κυριαρχούσα φιλοσοφία και βασική ιδέα, η καταλληλότητα της ως προς το σκοπό που προορίζεται, καθώς και συνοχή, η συνέπεια και η καινοτομία στο σχεδιασμό, στον τρόπο κατασκευής και στη χρήση υλικών (συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον).

Η βράβευση θα γίνει τον Νοέμβριο 2016 και θα δοθούν τρία βραβεία σε ισάριθμες κατηγορίες:

Α. Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό Έργο – που αναφέρεται στη γενική κατηγορία αρχιτεκτονικών έργων.

Β. Έργο Νέου Αρχιτέκτονα – που για την παρούσα βράβευση θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αρχιτέκτονες που γεννήθηκαν μετά την 31.12.1976.

Γ. Ειδικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής – που για την παρούσα βράβευση καθορίστηκε το θέμα «Αρχιτεκτονική, ενταγμένη στο φυσικό τοπίο».

Για τις πρώτες δύο Κατηγορίες (Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό Έργο / Έργο Νέου Αρχιτέκτονα) θα δικαιούνται συμμετοχής έργα που συμπληρώθηκαν την περίοδο 2010 – 2016.
Για την τρίτη Κατηγορία (Ειδικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής) θα δικαιούνται συμμετοχής έργα, τα οποία συμπληρώθηκαν την περίοδο 2005-2016.

Τα έργα που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν μελετηθεί από Αρχιτέκτονες εγγεγραμμένους στο ΕΤΕΚ, τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στα πλαίσια προγραμμάτων του δημόσιου τομέα. Κάθε βραβείο θα αποτελείται από συμβολικό έπαθλο, χρηματικό ποσό ύψους €10.000 και Αναμνηστικό Δίπλωμα. Αναμνηστικά Διπλώματα θα απονέμονται επίσης στον ιδιοκτήτη της οικοδομής, στους Συμβούλους Επιστήμονες του Έργου καθώς και στον εργολάβο που το εκτέλεσε.

Μέλη Κριτικής Επιτροπής

Αθηνά Αριστοτέλους – Αρχιτέκτονας και Πολεοδόμος, Εκπρόσωπος Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ευτύχιος Παπαευτυχίου – Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Τμήματος Δημοσίων Έργων
Αιμίλιος Μιχαήλ – Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Μιχάλης Κοσμάς – Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Χρίστος Μαραθοβουνιώτης – Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος ΣΠΜΑΚ
Γιώργος Πανέτσος – Αρχιτέκτονας Αναγνωρισμένης Εμβέλειας, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Πατρών
Pierre Vonmeiss – Διακεκριμένη Προσωπικότητα, Ερευνητής, συγγραφέας και ακαδημαϊκός Αρχιτεκτονικής

Οι συμμετοχές θα πρέπει να υποβληθούν την 26η Σεπτεμβρίου 2016 μεταξύ των ωρών 08:30 έως 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (πτέρυγα Γ, γραφείο 106, οδός Κινύρα 5-6, Λευκωσία). Υπεύθυνη Παραλαβής: κα Φρόσω Τρύφωνος (τηλ. 22408261). Οι ενδιαφερόμενοι Αρχιτέκτονες μπορούν να αποταθούν στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσως (τηλ. 22408176 κα Κούλα Ιακώβου).