Κυπριακή Συμμετοχή στη 17η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Μπιενάλε Βενετίας 2020

26 Μαρτίου 2020
Οδηγίες που σχετίζονται με την υποβολή των διαγωνιζόμενων προτάσεων για επιλογή Επιμελητή της Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής 2020

  1. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου καλεί τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλουν πρόταση για τη θέση Επιμελητή, για τη συμμετοχή της Κύπρου στη 17η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Μπιενάλε Βενετίας 2020, υποβάλουν το υλικό της πρότασής τους βάση των συνημμένων προδιαγραφών (ορίζονται σε μπλε πλαίσιο) και αυτές καθορίζονται από την Αρμόδια Αρχή της Μπιενάλε.
  2. Ο λόγος που προκύπτει το συγκεκριμένο αίτημα είναι για να διαθέσει η Κριτική Επιτροπή στις 3-4-2020, τα αρχεία της βραβευθείσας πρότασης και τα στοιχεία του Επιμελητή (στην αγγλική γλώσσα), ολοκληρωμένα και χωρίς επιπλέον επεξεργασία, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για επίσημη υποβολή τους στην Αρμόδια Αρχή της Μπιενάλε για συμπερίληψη της Κύπρου στον επίσημο Κατάλογο.
  3. Διευκρινίζεται πως οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν τη πρόταση τους ηλεκτρονικά σε δύο αρχεία, ελληνικά και αγγλικά. Μόνο το αρχείο στα αγγλικά θα πρέπει τηρεί τις συνημμένες προδιαγραφές της Μπιενάλε.

Ενημερώνουμε ότι, η τελική σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής είναι:

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Πέτρος Δυμιώτης
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου – Χάρης Σολωμού
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου – Μάριος Μιχαηλίδης
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου – Χρύσανθος Πισσαρίδης
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου – Αλέξης Βαφεάδης
Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ανδρέας Σαββίδης
Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – Γιώργος Χατζηχρίστου
Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Frederick – Γρηγόρης Καλνής
Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Νεάπολις – Μιχάλης Σιούλας
Καθήκοντα Γραμματέα Επιτροπής – Κατερίνα Κουτσογιάννη

 

***

 

Ανακοίνωση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου ημ. 23 Μαρτίου 2020

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσης του Covid-19 ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την θέση Επιμελητή “Curator” για την συμμετοχή της Κύπρου στη 17η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Μπιενάλε Βενετίας 2020, ότι οι προτάσεις θα υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected]

Προς το σκοπό αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιήσουν διάφορες εφαρμογές αποστολής αρχείων (π.χ. wetransfer, dropbox κτλ) και να λάβουν υπόψιν το εδάφιο “8.3. Ζητούμενα 1ου Σταδίου επιλογής” της συνημμένης Επίσημης Προκήρυξης. Δεκτά γίνονται ψηφιακά αρχεία σε μορφή pdf / jpeg και σε resolution 300 pixels τουλάχιστον.

Οι προτάσεις πρέπει να σταλούν την Τρίτη, 31 Μαρτίου, μεταξύ των ωρών: 08:30 έως 15:30. Εν συνεχεία θα σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της λήψης της πρότασης και του αντίστοιχου αριθμού των επιβεβαιωμένων αρχείων αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη Γραμματεία της Επιτροπής, Κατερίνα Κουτσογιάννη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  [email protected]

 

***

 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανακοινώνει πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη της θέσης του Επιμελητή “Curator” για τη συμμετοχή της Κύπρου στη 17η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Μπιενάλε Βενετίας 2020.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου αναλαμβάνει κάθε δύο χρόνια τη διοργάνωση για τη συμμετοχή των Κυπρίων Αρχιτεκτόνων στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βενετία. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναθέτουν στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου τη διοργάνωση της Κυπριακής συμμετοχής, της οποίας είναι ο κύριος χορηγός. Για το 2020, η 17η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής διεξάγεται από τις 29 Αυγούστου έως τις 29 Νοεμβρίου με θεματολογία “How will we live together?” σε επιμέλεια του αρχιτέκτονα Hashim Sarkis.

Την ευθύνη επιλογής του Επιμελητή έχει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου. O Επιμελητής θα επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης από Ειδική Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι, θα κληθούν να ακολουθήσουν ένα απαιτητικό χρονοδιάγραμμα, τόσο κατά την υποβολή της παρούσας Δήλωσης Ενδιαφέροντος, όσο και κατά την υλοποίηση της πρότασής τους, σε περίπτωση επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν τις προτάσεις τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 μεταξύ των ωρών: 08:30 έως 15:30. Σε περίπτωση παράδοσης φακέλου, μέσω ταχυδρομείου ή ιδιωτικής μεταφορικής εταιρείας είναι ευθύνη του αποστολέα η εμπρόθεσμη υποβολή του.

Διεύθυνση: Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Στασικράτους 24, γραφεία 201 – 202, 1065 Λευκωσία